Priatelia Zeme-CEPA: Kríza s plynom poukázala na zraniteľnosť Slovenska

Banská Bystrica, 13.01.2009

Priatelia Zeme-CEPA upozorňujú, že kríza, spôsobená prerušením dodávky zemného plynu z Ruska, je dôsledkom závislosti štátu na jednom zdroji energie od jedného dodávateľa. Závislosť Slovenska na dovoze ruského plynu je na úrovni 98%. Viac ako 90% domácností Slovenska a množstvo firemných zákazníkov využíva zemný plyn na svoju prevádzku. Najväčšia časť zemného plynu sa využíva na vykurovanie. Pri využití dostupných technológií by však energetickú náročnosť domov bolo možné výrazne znížiť. Podľa štúdie Hnutí Duha by úspory obytných a administratívnych budov v susedných Čechách mohli postupne dosiahnuť až 60% . Jedným z riešení sú napríklad nízkoenergetické alebo energeticky pasívne domy. Vzhľadom na nízku spotrebu tepla (až o 90 % nižšiu v porovnaní s bežnými domami) nepotrebuje energeticky pasívny dom v zime ani v lete klasický vykurovací ani klimatizačný systém. Na zabezpečenie tepelnej pohody nie je potrebné spaľovať fosílne palivá – uhlie, ropu či plyn, čiže jeho prevádzka nezaťažuje atmosféru skleníkovými plynmi. „V nízkoenergetickom či pasívnom štandarde môžu byť postavené rodinné domy, bytové domy, školy, budovy pre inštitúcie a firmy. Od roku 2010 by mali developeri stavať výlučne nízkoenergetické budovy,“ hovorí Juraj Zamkovský, výkonný riaditeľ Priateľov Zeme-CEPA. Priatelia Zeme-CEPA dlhodobo upozorňujú, že riešením globálnych aj lokálnych energetických problémov sú úspory energie (energetická efektívnosť), využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), diverzifikácia a decentralizácia zdrojov. Organizácia zameriava svoje aktivity na Mikroregión Podpoľanie, pre ktorý vytvorila Regionálnu energetickú koncepciu. „Koncepcia detailne zachytáva súčasnú energetickú situáciu v Mikroregióne Podpoľanie, načrtáva perspektívy budúceho využívania energetických úspor a obnoviteľných zdrojov energie, definuje víziu a priority rozvoja regionálnej energetiky a navrhuje niektoré konkrétne investičné zámery, ktoré by sa dali realizovať v najbližšom období,“ vysvetľuje Zamkovský. Pokusy o obnovenie reaktora V1 jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach považujú Priatelia Zeme za falošné riešenie. Problém je zastavených dodávkach plynu a nie v nedostatku elektrickej energie, čo potvrdili aj distribútori sietí. Obnovenie reaktora navyše predstavuje politický a právny problém. Slovensko sa V zmluve o pristúpení k EÚ zaviazalo zatvoriť dva bloky elektrárne, na čo tiež čerpalo finančná pomoc EÚ. Viac informáciíJuraj Zamkovský, Priatelia Zeme-CEPA, Tel.: 0908 902 257, zamkovsky@priateliazeme.sk
Kľúčové slová: OZE | zemný plyn