Priatelia Zeme-CEPA k oslavám 50. výročia činnosti Európskej investičnej banky

Luxemburg, 09.06.2008

Európska investičná banka (EIB) oslávila začiatkom júna 50. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa stretli zástupcovia environmentálnych a sociálne orientovaných organizácií z celej Európy, vrátane Priateľov Zeme-CEPA, aby akciou “Life begins at 50 — We hope“ (Život začína v 50 – Dúfame) upozornili na potrebu zmeny jej orientácie. Šnúra podujatí, ktoré sa uskutočnili v Luxemburgu paralelne s výročným stretnutím guvernérov EIB, mala viacero podôb. Koordinátori Counter Balance, novej koalície európskych mimovládnych organizácií monitorujúcich úverové praktiky EIB, napríklad rozdávali noviny, ktoré opisovali svet, v ktorom EIB podporuje udržateľné, nízkonákladové a spoločensky orientované projekty. Anders Lustgarten z Counter Balance sa na jeden deň symbolicky stal šéfom EIB a na dvoch verejných tlačových konferenciách predstavil novú víziu EIB. Nová politika banky by podľa neho mala znamenať zmenu orientácie investícií z doterajšej podpory fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie, podporu politiky EÚ, ktorej prioritou sú ľudia, ukončenie financovania jadrového priemyslu a obmedzenie budúcich investícií v doprave iba na projekty s negatívnou bilanciou CO2. „Tieto zmeny EIB by boli v súlade nielen s politikou EÚ, ale aj s potrebami krajín a ekonomík tzv. globálneho Juhu omnoho viac, než financovanie ropných polí či baní, ktoré ničia prírodné zdroje,“ hovorí Ivan Lesay z Priateľov Zeme-CEPA. EIB požičala v minulom roku 48 miliárd euro z peňazí daňových poplatníkov. Občianske organizácie v Európe a vo svete kritizujú EIB kvôli jej netransparentnému fungovaniu, nedostatočným environmentálnym a sociálnym štandardom podporovaných projektov (najmä v prípade požičiek na projekty v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike) a pokračujúcej podpore veľkých projektov získavania fosílnych palív, ktoré sú v priamom rozpore s nedávno prijatými záväzkami EIB financovať projekty na využívanie obnoviteľných energetických zdrojov. „Vedenie EIB si musí uvedomiť, že s väčšími peniazmi a väčšou mocou prichádza aj väčšia zodpovednosť. Nemôže preto ďalej podporovať projekty, ktoré nezohľadňujú politiku EÚ v oblasti klimatických zmien, odstraňovania chudoby či trvalo udržateľného rozvoja,“ uzatvára Ivan Lesay. Viac informáciíIvan Lesay, programový koordinátor, Priatelia Zeme – CEPA, mobil: 0918 628 575, lesay@changenet.sk