Klimatická Aliancia upozorňuje na riziká využívania biopalív

Bratislava, 10.04.2008

Európska Únia a národné vlády musia venovať omnoho viac pozornosti sociologickým, ekologickým a environmentálnym dôsledkom produkcie a využívania palív z biomasy. Žiadajú to veľkomestá a mestá Klimatickej Aliancie v rezolúcií, ktorú schválili počas výročnej konferencie medzinárodnej Klimatickej Aliancie 1. až 4. apríla 2008 v Aachene a Heerlene.

Mestské samosprávy združené v Klimatickej Aliancii tvrdia, že v oblasti dopravy je možné dosiahnuť znižovanie emisií CO2 len úsporami a vyššou energetickou účinnosťou. V rezolúcii osobitne žiadajú, aby biopalivá neboli dovážané z rozvojových krajín bez certifikátu, inak môže dôjsť k ešte väčšej ekologickej, ale aj sociálnej a ekonomickej nerovnováhe.

Poukazujú tiež na fakt, že o využívaní bioodpadov a odpadových materiálov ako surovín pre energiu sa vôbec neuvažuje. Biomasa, spolu s veternou, slnečnou a geotermálnou energiou, je posudzovaná ako jediná nádej pre budúcnosť v hľadaní alternatív k fosílnym energetickým zdrojom. CO2, ktoré sa uvoľňuje počas horenia fosílnych palív, je pri biomase absorbované počas rastu plodín, a preto sa biomasa považuje za zdroj energie, ktorý neprispieva k zvyšovaniu skleníkových plynov v atmosfére. Neuvažuje sa však pritom s tým, že technické plodiny, z ktorých sa vyrábajú biopalivá (napr. bioplyn), vyžadujú nadmerné používanie chemických hnojív, úroda sa zbiera energeticky náročnými spôsobmi a podobne zložitými procesmi sa transformuje na biopalivá. Navyše, pokiaľ sú plodiny pre biomasu pestované v tropických častiach Ameriky a Ázie, ako prvé im padnú za obeť pôvodné lesy pri vypaľovaní. Celkové environmentálne dopady sú tak neraz horšie, než pri benzíne či nafte získaných z fosílnych zásob.

Partneri Klimatickej Aliancie sa k celosvetovému rozmachu využívania biopalív vyjadrovali kriticky už v roku 2004. Varovali nielen pred ohrozením citlivých ekosystémov, ale aj pred stratou pôvodného, udržateľného životného priestoru domáceho obyvateľstva. Ilustruje to i správa Diega Ivána Escobara Guzmana, viceprezidenta Klimatickej Aliancie a environmentálneho koordinátora miestnych organizácií v Amazónií (COICA), ktorý na konferencií oboznámil účastníkov s tragickým osudom miestnej komunity. Tá bola vyhnaná zo svojho stáročia obývaného teritória kvôli vytvoreniu plantáže na palmový olej v Južnej Amerike.

Informácie o Klimatickej Aliancii:
http://www.climatealliance.org/aktuell/mv2008-uebersicht.htm

Viac informácií

Ivana Jaššová, koordinátorka projektu Dajme šancu Slnku, Tel.: 02/ 52 96 29 29, email: jassova@zivica.sk

Kľúčové slová: Biomasa | doprava | klimatické zmeny