Generálna guvernérka Kanady sa stretne s predstaviteľmi slovenských mimovládnych organizácií

Banská Bystrica, 28.11.2008

Združenie Via Iuris – Centrum pre práva občana organizuje v spolupráci s mimovládnymi organizáciami Priatelia Zeme-CEPA, Nadácia Ekopolis a Komunitná nadácia Zdravé mesto stretnutie s generálnou guvernérkou Kanady a jej sprievodným tímom. Stretnutie sa uskutoční v piatok 28.11.2008 v Banskej Bystrici. Témami rozhovorov budú občianska participácia, aktivizmus a advokačná činnosť. Generálna guvernérka Kanady Michaëlle Jean, ktorá je v dňoch 26. až 28. novembra 2008 na návšteve Slovenska, sa popri oficiálnych rokovaniach so slovenskými politikmi stretne aj s predstaviteľmi tretieho sektora. Kanada je konštitučnou monarchiou, takže hlavou štátu je kráľovná Alžbeta II. Generálna guvernérka je formálne druhou najvyššou predstaviteľkou krajiny a reprezentuje kráľovnú. Medzi priority jej Excelencie Michaëlle Jean patrí odstraňovanie chudoby, podpora občianskeho aktivizmu a skutočného dialógu medzi politikmi a občanmi, pomoc mladým ľuďom, podpora vzdelávania, podpora národných tradícií aj spolupráca medzi národmi a štátmi. S generálnou guvernérkou na Slovensko pricestoval aj tím odborníkov a aktivistov z oblasti práva a sociálnej sféry, ktorých činnosť sa zameriava na podporu ľudí bez práce, bez domova, či menšín. Via Iuris bude prezentovať úspechy a problémy účasti občanov na prijímaní dôležitých rozhodnutí štátu. „Aj príklad skládky v Pezinku veľmi dobre demonštruje, čo sa v oblasti občianskych práv od Novembra 1989 podarilo, a aké výzvy stoja pred nami v súčasnosti,“ povedal Pavol Žilinčík, výkonný riaditeľ Via Iuris. Bude tiež hovoriť o reforme justície, výzvach, ktorým súdna reforma čelí a úlohe občianskych organizácii v tomto procese. Prezentácia Priateľov Zeme-CEPA bude zameraná na aktivity organizácie v ekonomicky marginalizovanom regióne Severného Podpoľania. „Jednou z našich priorít je práca so sociálne vylúčenou rómskou komunitou v osade Lešť. Cieľom je vnútorné posilnenie komunity tak, aby bola časom schopná hájiť si svoje záujmy sama. Dlhodobým cieľom je začlenenie dnes vylúčenej komunity do spoločnosti cez zabezpečenie prístupu k verejným službám,“ hovorí Barbora Černušáková, výkonná riaditeľka Priateľov Zeme-CEPA. Nadácie Ekopolis odprezentuje spôsoby podpory mimovládnych organizácií a občianskych iniciatív cez svoje programy. O zmysle tejto podpory hovorí riaditeľ Nadácie Peter Medveď: „Cez naše grantové programy chceme prispieť k tomu, aby slovenská spoločnosť bola spoločnosťou aktívnych občanov - aby pri hodnotení, rozhodovaní, plánovaní a rozvoji nezanikol hlas občana, hlas zdola.“ Zástupkyňa Komunitnej nadácie Zdravé mesto Beata Hirt bude hovoriť o programoch, prostredníctvom ktorých sa Komunitná nadácia Zdravé mesto snaží motivovať ľudí, aby sa zaujímali o život vo svojom najbližšom okolí a aktívne prispievali k jeho zlepšovaniu. „Pomáhame ľuďom uveriť, že majú dostatok talentu a schopností realizovať svoje nápady,“ hovorí Beata Hirt. Viac informáciíEkopolis, Peter Medveď, riaditeľ, Tel.: 0903 521 614, medved@ekopolis.sk Priatelia Zeme-CEPA, Barbora Černušáková, výkonná riaditeľka, Tel.: 0907 787 779, cernusakova@changenet.sk Via Iuris, Pavol Žilinčík, výkonný riaditeľ, Tel.: 0905 744 746, zilincik@changenet.sk Komunitná nadácia Zdravé mesto, Beata Hirt, riaditeľka KNZM, Tel.: 0908 086216, bhirt@knzm.sk
Kľúčové slová: generálna guvernérka Kanady