Deti zo Slovenska posielajú odkaz do Kodane

Banská Bystrica, 11.12.2009

Zelené míle zozbierané deťmi v celej Európe odovzdá Klimatická Aliancia v nasledujúcich dňoch účastníkom klimatickej konferencie OSN v Kodani. Deti tak chcú upozorniť predstaviteľov štátov sveta, že v Kodani rozhodujú o budúcom živote generácií.

Deti z 15 základných škôl na Slovensku vyzbierali v rámci kampane „Zoom – Kids on the Move“ vyše 172 tisíc zelených míľ. Kampaň prebieha už ôsmy rok, v roku 2008 sa do nej zapojilo viac než 115-tisíc detí z celej Európy.

Kampaň umožňuje deťom základných a materských škôl v celej Európe priamo prispieť k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Apeluje tiež na samosprávy, aby zvýšili bezpečnosť detí na cestách. Rodičia by tak nemuseli svoje deti voziť do školy autami – deti sa naučia samostatnosti a zároveň prispejú k ochrane klímy.

Symbolické zelené míle môžu zbierať deti od štyroch do desiatich rokov. Za jednu zelenú míľu sa počíta približne jeden kilometer cesty do alebo zo školy alebo na školské podujatie. Deti musia cestu absolvovať pešo, na bicykli, korčuliach alebo MHD, teda spôsobom šetrným ku klíme.

Kampaň nielen povzbudzuje deti k tomu, aby si osvojili ohľaduplné správanie k životnému prostrediu, ale im hravou formou pomáha pochopiť zmysel tohto správania. „Do kampane sa mohli zapojiť všetky slovenské školy a škôlky. Hlavné posolstvo projektu však môžu deti napĺňať aj ďalej“ hovorí Katarína Hipšová, koordinátorka projektu Priateľov Zeme-CEPA „Dajme šancu Slnku“.

Viac informácií

Katarína Hipšová, koordinátorka projektu Dajme šancu Slnku, tel.: 0917 517 267, e-mail: klima@priateliazeme.sk