Aktivity Priateľov Zeme – SPZ v roku 2018 v číslach

V roku 2018 sme uskutočnili:

Prednášky o triedenom zbere, kompostovaní a o Zero Waste

 • 623 interaktívnych prednášok v materských, základných a stredných školách
 • 107 prednášok pre verejnosť
 • 7 prednášok pre obce

Diskusie o Zero Waste, o systémoch nakladania s odpadmi v obciach a kompostovaní

 • 6 diskusií na stredných a vysokých školách
 • 16 diskusií pre verejnosť
 • 2 diskusie pre odbornú verejnosť a obce

Školenia nových lektorov o odpadoch a Zero Waste a o tom, ako obsluhovať komunitné kompostoviská

 • 4 školenia nových lektorov
 • 26 školení pre verejnosť
 • 1 firemné školenie

Premietania filmu Bez odpadu! spojené s diskusiou

 • 6 premietaní pre verejnosť
 • 8 premietaní pre stredné a vysoké školy
 • 1 premietanie pre odbornú verejnosť a obce
 • spolu sme oslovili 1 191 ľudí

Nové komunitné kompostoviská

 • 26 sme vybudovali
 • 10 sme pomohli vybudovať formou poradenstva

Pomoc s triedeným zberom na školách

 • 7 škôl, kde sme pomohli zaviesť triedený zber
 • 5 škôl, kde sme pomohli poradenstvom

Radili sme o odpadovom hospodárstve, triedenom zbere, živote bez odpadov a kompostovaní

 • 113 x poradenstvo obciam
 • 622 x poradenstvo občanom
 • 16 x poradenstvo firmám

Ďalšie aktivity

 • 916 navštívených domácností v rámci osvety ´od domu k domu´ v 2 obciach a jednom meste s témou kompostovania a triedeného zberu odpadov
 • 14 informačných stánkov pre verejnosť na tému Zero Waste a kompostovania
 • 249 mediálnych výstupov (TV, rozhlas,  noviny a časopisy, cudzie weby) na tému odpadov
 • 27 rokovaní na Ministerstve životného prostredia SR zamerané na zlepšovanie podmienok na predchádzanie vzniku odpadov, triedeného zberu a recyklácie odpadov a kompostovania na Slovensku
 • 6 obciam sme pomohli vybudovať malé kompostárne

Veríme, že sme aj my svojou troškou prispeli k zlepšeniu komfortu pri zbere odpadov v obciach a mestách, k lepšej informovanosti verejnosti a tým aj k lepším výsledkom v odpadovom hospodárstve na Slovensku.