Aj 2 percentá pomáhajú

Opäť je tu čas, kedy sa obyvatelia, podnikatelia a firmy – teda všetci daňovníci, môžu rozhodnúť, ako sa využije časť z ich zaplatených daní. Či svoje dane nechajú celé štátu alebo využijú možnosť slobodného výberu venovať 2 percentá z týchto daní vybranému subjektu z tretieho sektora. Svojím rozhodnutím tak môže každý z nich ovplyvniť, ktorá oblasť nášho života sa bude za naše peniaze ďalej rozvíjať.

My, Priatelia Zeme – SPZ, sa týmto chceme uchádzať o Vašu priazeň a chceme Vás presvedčiť, že vieme využiť tieto prostriedky maximálne efektívne, zmysluplne a transparentne.

Už od roku 1996 realizujeme environmentálne aktivity s pôsobnosťou na celom Slovensku. Za toto obdobie sme dosiahli viaceré úspechy v posune legislatívy v prospech ochrany životného prostredia, realizovali sme  rozsiahle propagačno-informačné aktivity, ktoré spoločnosť menia na priateľskejšiu k prírode, zabránili sme mnohým projektom, ktoré ohrozovali prostredie nás všetkých a naopak, pomohli sme v mnohých, ktoré prinášajú konkrétne výsledky v oblasti nakladania s odpadmi, eliminácii znečistenia prírody i ochrane zdravia obyvateľstva. Za svoju činnosť sme získali viacero uznaní.

Pri svojej práci si zachovávame nezávislosť na politických štruktúrach a obchodných záujmoch rôznych skupín a jednotlivcov. Práve 2 percentá nám veľmi pomáhajú pri tejto nezávislosti. Môžeme tak pokračovať v aktivitách, na ktoré je problém získať finančné prostriedky iným spôsobom. Venovaním 2 percent z Vašich daní pomôžete pokračovaniu takýchto aktivít.

Prosím, venujte Vaše 2 percentá Priateľom Zeme - SPZ. Pomôžete...