Ako chceme použiť získané prostriedky z 2 percent

2 % z daní v roku 2019 chceme použiť na:

  • Zlepšenie podmienok na triedenie odpadov pre obyvateľov formou monitorovania dodržiavania platnej legislatívy, prípravy praktických usmernení pre obce a presadzovaní nových návrhov na zlepšenie odpadovej legislatívy.
     
  • Poradenstvo a praktickú pomoc pre mestá a obce v oblasti predchádzania vzniku odpadov, triedeného zberu komunálnych odpadov a nakladania s biologickými odpadmi.
     
  • Informačnú kampaň, ktorej cieľom je zlepšiť povedomie obyvateľov SR o predchádzaní vzniku odpadov, triedení odpadov, ich recyklácii a svojpomocnom využívaní biologických odpadov.
  • Zorganizovanie burzy použitých vecí.