Priatelia Zeme Slovensko

Priatelia Zeme - CEPA je občianske združenie,ktoré chráni prírodu a krajinu, presadzuje spoločenskú spravodlivosť, podporuje vyvážený rozvoj regiónov a posilňuje účasť občanov na rozhodovaní o veciach, ktoré považuje za verejný záujem. Pôsobí v regióne Poľana, presadzuje jeho udržateľný rozvoj a podporuje efektívne využívanie verejných financií v ňom. Na národnej a medzinárodnej úrovni presadzuje, aby sa fondy EÚ a financie európskych verejných bánk využívali v súlade s verejným záujmom a s princípmi udržateľného rozvoja.
Kontakt:
cepa(zavinac)priateliazeme(bodka)sk

Priatelia Zeme Slovensko v súčasnosti združuje tri organizácie: Priatelia Zeme-CEPA,
Priatelia Zeme-SPZ a Lesoochranárske zoskupenie VLK. Každá organizácia má vlastné sídlo, poslanie a ciele.

Slovenskí Priatelia Zeme sú od roku 1997 členmi medzinárodnej siete Friends of the Earth International. Podieľajú sa na aktivitách európskeho a medzinárodného významu, ktoré koordinujú Friends of the Earth International a ich regionálne zoskupenie Friends of the Earth Europe.