Priatelia Zeme-SPZ prinášajú na festival Bažant Pohoda separovaný zber

Košice, 27.06.2006

Na tohtoročnom hudobnom festivale Bažant Pohoda sa bude separovať odpad. Projekt iniciovali a spolu s partnermi realizujú Priatelia Zeme-SPZ. Pohoda sa tak stane prvým festivalom na Slovensku, ktorý zaviedol triedený zber. „Chceme ukázať, že inteligentné nakladanie so surovinami a predchádzanie vzniku odpadu by malo byť prirodzenou súčasťou života na Slovensku. Separovaný zber na Pohode môže byť skvelou inšpiráciou pre ľudí, mestá, ale aj ďalšie festivaly,“ uviedol Radoslav Plánička z Priateľov Zeme-SPZ, ktorý projekt triedeného zberu koordinuje.

Organizácia sa v spolupráci s usporiadateľmi rozhodla tisíckam návštevníkov festivalu ukázať, že množstvo odpadu smerujúceho na skládku možno separovaním a následnou recykláciou účinne znížiť. Na Pohode sa tento rok budú separovať plasty, kov a papier. „V celom priestore budú k dispozícii špeciálne označené stanovištia so sudmi na separovaný zber. V stanovom mestečku bude triedenie zabezpečené systémom vriec. Každý účastník pri vstupe na festival obdrží letáčik s podrobnými informáciami,“ hovorí Plánička.

Ďalšie informácie návštevníci festivalu nájdu v informačnom stánku Priateľov Zeme-SPZ a k dispozícii bude aj telefonická zelená infolinka.

Priatelia Zeme-SPZ projekt zabezpečujú aj vďaka podpore nadácie Ekopolis a stovke dobrovoľníkov, ktorí sa budú podieľať na prácach spojených s realizáciou separovaného zberu. O ďalšiu úpravu a zhodnotenie sa postará spoločnosť A.S.A.

Zvyk hádzať všetok odpad, ktorý je v podstate surovinou, do koša, zvážať ho na skládky, alebo spaľovať, je stále veľmi silný. Priatelia Zeme-SPZ už takmer desať rokov úspešne presadzujú také riešenia v odpadovom hospodárstve, ktoré sa riadia odpadovou hierarchiou: 1. minimalizuj, 2. opätovne používaj, 3. separuj a kompostuj. Teda riešenia, ktoré nie sú škodlivé pre životné prostredie.

Letné festivaly v Západnej Európe, napríklad Glastonbury, zaviedli nielen separovanie odpadu, ale aj ďalšie opatrenia na zníženie jeho vzniku už dávnejšie. „Veríme, že sa aj účastníci festivalu Pohoda stotožnia so snahou znížiť množstvo odpadu a že sa aktívne zapoja,“ poznamenáva Plánička. Priatelia Zeme tiež dúfajú, že festival v budúcich ročníkoch zavedie aj opätovne použiteľné poháre a ďalšie opatrenia, vďaka ktorým rapídne zníži množstvo vzniknutého odpadu. Viac informácií Radoslav Plánička, koordinátor podujatia, Tel.: 0903 669 886, planicka@priateliazeme.sk
Kľúčové slová: ekovýchova | triedený zber