Priatelia Zeme-CEPA podporujú využívanie slnečnej energie na Poľane

Banská Bystrica, 07.11.2009

Priatelia Zeme-CEPA začnú v nasledujúcich dňoch distribuovať do takmer 15 tisíc domácností v regióne okolo Poľany informačné materiály, v ktorých vysvetľujú výhody využívania slnečnej energie na vykurovanie a ohrev teplej vody.

Letáky o solárnej energii sú súčasťou informačnej kampane pre majiteľov rodinných domov v rámci projektu Priateľov Zeme-CEPA s názvom „Smerom k udržateľnej energetike regiónu Poľana“. Prinášajú informácie o spôsoboch využívania slnečnej energie najmä na ohrev vody v bežnom rodinnom dome a o cene, účinnosti a finančnej návratnosti solárnych zariadení.

Množstvo slnečného žiarenia na strednom Slovensku úplne stačí na efektívny ohrev vody pre bežnú rodinu v rodinnom dome. Výroba energie zo slnka je nielen ekonomicky výhodná, ale aj čistá, pretože na rozdiel od spaľovania plynu alebo uhlia neznečisťuje atmosféru ani životného prostredie. Napriek tomu sa slnečná energia v regióne Poľana, ako aj v ostatných častiach Slovenska, stále využíva iba veľmi obmedzene.

„Naše doterajšie prieskumy v regióne Poľana naznačujú výrazný potenciál slnečnej energie predovšetkým na ohrev teplej vody v domácnostiach. Náklady na zakúpenie a inštaláciu jednoduchej kompletnej solárnej sústavy na ohrev vody s 2 kolektormi sú asi 2 350 EUR (70 796 SKK) s DPH. Takáto sústava zabezpečí počas 7 až 9 mesiacov v roku denne prípravu asi 200 litrov teplej úžitkovej vody. Investícia sa počas životnosti tohto zariadenia zaplatí najmenej trikrát, pretože za „palivo“ vo forme slnečného žiarenia nikto nemusí nikomu platiť,“ tvrdí koordinátor projektu Stanislav Lacika.

Projekt Priateľov Zeme-CEPA má zlepšiť podmienky pre využívanie lokálnych obnoviteľných zdrojov energie. Tým prispeje nielen k ochrane klímy, ale posilní aj energetickú nezávislosť celého regiónu.

Viac informácií

Priatelia Zeme–CEPA, Stanislav Lacika, koordinátor projektu, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 0917 442 456, e-mail: stano@cmilko

Kľúčové slová: slnečná energia