Priatelia Zeme-CEPA: Obavy o dôchodky sa ukazujú byť opodstatnené

Bratislava, 15.12.2008

Aktuálne udalosti vo svete potvrdzujú, že viaceré obavy z tzv. reformy dôchodkového systému sa zakladali na reálnych predpokladoch. Pretrvávajúca finančná kríza otvorila problémy, na ktoré Priatelia Zeme-CEPA upozorňovali pravidelne už od roku 2005. Ak by sporitelia v II. pilieri odišli do dôchodku teraz, prerobili by. Súčasná celosvetová finančná kríza spočíva v tom, že priemerný výnos z investovania do akcií na finančných trhoch výrazne klesá. Pre tzv. II. pilier – čiže dôchodkový systém založený na investovaní úspor na akciových trhoch – to má významné dôsledky. Akcie, ktoré nakúpili dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), majú v súčasnosti nižšiu predajnú hodnotu. Keby teda sporitelia v tzv. II. pilieri odchádzali do dôchodku práve teraz, museli by DSS predať nakúpené akcie a výsledné dôchodky by záviseli od ich cien. Faktom je, že dôchodcovia v tzv. II. pilieri by v súčasnosti dostali v dôchodkoch menej peňazí, než doposiaľ odviedli. Situácia na finančných trhoch začne byť dôležitá až o desať a viac rokov, keď sa začnú dôchodky z tzv. II. piliera vyplácať vo veľkom. Avšak dnešná situácia je mementom toho, na čo Priatelia Zeme-CEPA upozorňovali ešte pred spustením tzv. dôchodkovej reformy – finančné trhy sú nestabilné, a teda ako zdroj dôchodkov absolútne nevhodné. „Aj keby bola bilancia výnosov na akciových trhoch dlhodobo vyrovnaná alebo mierne kladná, nepredídeme závažným problémom. V „dobrých časoch“ dostanú dôchodcovia vyššie dôchodky, ale vždy to bude na úkor tých, ktorí pôjdu do dôchodku v krízových obdobiach, ako je napríklad to súčasné“, hovorí koordinátor Priateľov Zeme-CEPA Ivan Lesay. „V tejto lotérii bude niekoľko víťazov, ale aj dosť porazených. Medzi nimi najmä nízkopríjmoví sporitelia v tzv. II. pilieri a aj verejné rozpočty, z ktorých im bude treba doplácať na dôstojný dôchodok. Priatelia Zeme-CEPA dlhodobo upozorňujú, že systém nie je stabilný, ani spoľahlivý, lebo je závislý od aktuálnej situácie na akciových trhoch. Skúsenosti z krajín, kde investovanie dôchodkových úspor na finančných trhoch funguje dlhšie, hovoria jednoznačne v prospech obozretnosti. Argentína, na ktorej príklad sa odvolávali aj slovenskí autori tzv. reformy, pristúpila k plánu zrušenia svojej reformy a znárodnenia dôchodkových úspor. Štátny dôchodkový fond amerického štátu New Jersey (ktorý tiež investuje na finančných trhoch) momentálne disponuje akciami v hodnote cca. 58 mld. USD, pričom záväzky, ktoré má časom vyplatiť dôchodcom sú približne raz toľko – 118 mld. USD. Aj skúsenosti z vývoja amerických finančných trhov v priebehu 20. storočia ukazujú, že prudké prepady na trhoch, akých sme v týchto týždňoch svedkami, nepatria medzi bežné denné výkyvy. Naopak, historický vývoj naznačuje, že keď nastane podobný prepad, negatívne výnosy sú potom realitou niekoľko desaťročí. To poukazuje na veľmi nepriaznivú perspektívu sporiteľov v tzv. II. pilieri. Priatelia Zeme-CEPA preto vyzývajú vládu, ale aj opozíciu, aby reagovali na aktuálne svetové udalosti a v spoločnom dialógu navrhli opatrenia na revíziu tzv. dôchodkovej reformy. Dnes je jasné, že zreformovaný systém v súčasnej podobe nie je udržateľný – je príliš nákladný a rizikový. Nájsť spoločný kompromis bude síce ťažké, ale v záujme dôchodcov nevyhnutné. Prvým, pre obe strany prijateľným krokom k riešeniu problémov, by bolo otvoriť tzv. II. pilier permanentne, keďže neexistuje dôvod, prečo držať sporiteľov silou zákona v nevýhodnom postavení. Viac informáciíIvan Lesay, Priatelia Zeme-CEPA, mobil: 0918 628 575, lesay@priateliazeme.sk
Kľúčové slová: II.pilier DSS