Energeticky sebestačné mesto inšpirovalo starostov Podpoľania

Banská Bystrica, 21.10.2009

Priatelia Zeme-CEPA zorganizovali v utorok 20. 10 2009 exkurziu pre zástupcov obcí štyroch mikroregiónov Rentár, Severné Podpoľanie, Podpoľanie a Čiernohronský mikroregión do energeticky sebestačného mesta Güssing v Rakúsku.

Güssing je prvé mesto v Európskej únii, ktoré nielen pokrýva celú svoju potrebu elektrickej energie, tepla a pohonných hmôt pre dopravu z lokálnych obnoviteľných zdrojov, ale nadbytočnú „čistú“ energiu ešte aj vyváža a profituje z nej. Výroba je decentralizovaná, ale dômyselne poprepájaná tak, aby výpadok zo žiadnej z energetických prevádzok nekomplikoval život obyvateľom mesta. Güssing bolo ešte pred 20 rokmi upadajúce provinčné vidiecke mestečko v najzaostalejšej časti Rakúska bez fungujúcej infraštruktúry. V posledných rokoch sa vyšvihlo do centra pozornosti vyspelej Európy a stalo sa prosperujúcim príkladom dobrej praxe pri využívaním dostupných lokálnych obnoviteľných zdrojov energie.

Na úvod exkurzie bol predstaviteľom obcí z regiónu Poľana predstavený „model Güssing“, ktorý úplne presmeroval rozvoj mesta k energetickej sebestačnosti a stal sa motorom rozvoja aj v širšom regióne. Prístupné a stabilné ceny energií nezávislé od vývoja cien ropy alebo plynu pomohli obyvateľom v meste aj v okolí a podnietili rozvoj malého a stredného podnikania. Len priamo v meste Güssing s približne 4 tisíc obyvateľmi pribudlo viac ako 50 nových podnikov, ktoré vytvorili viac než tisíc pracovných miest. Mesto v súčasnosti z obnoviteľných zdrojov úplne pokrýva potrebu tepla a vyrába o polovicu viac elektriny, než samo spotrebuje. Túto energiu získava najmä z biomasy a slnečnej energie prostredníctvom bioplynových staníc, biomasových elektrární a teplární, slnečných elektrární a kolektorov. Každá energetická prevádzka je zároveň výskumnou stanicou, ktorá zdokonaľuje používané technológie a tiež príkladom pre tisícky návštevníkov, ktorí sa do mesta prichádzajú inšpirovať a učiť.

Ing. František Budovec, starosta obce Čierny Balog na záver exkurzie povedal: „Mohli sme sa presvedčiť, že spotrebu energie je možné pokryť z vlastných obnoviteľných zdrojov a že ak sa to podarí, je možné znižovať ceny energie a závislosť obcí od dovozu drahých a neekologických fosílnych palív“.

Exkurzia je súčasťou projektu “Smerom k trvalo udržateľnej energetike v regióne Poľana“, ktorý realizujú Priatelia Zeme-CEPA vďaka podpore z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Cieľom tohoto projektu je posilniť energetickú nezávislosť regiónu Poľana a prispieť k zníženiu jeho emisií skleníkových plynov.

Viac informácií

Kontaktná osoba: Priatelia Zeme–CEPA, Stanislav Lacika, koordinátor projektu, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 0917 442 456, e-mail: stano@cmilko.sk