odpady

Kompostovanie v mestách a obciach - Príklady z praxe (štúdia prezentujúca úspešné systémy s kompostovaním)

Dôvodov, prečo sa zaoberať problematikou biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“), je niekoľko. Sú to hlavne: ich veľké zastúpenie v komunálnych odpadoch, negatívne dopady ich zneškodňovania na životné prostredie, ale aj ekonomické zaťaženie pri nesprávnych spôsoboch na-
kladania s týmto odpadom. Tieto dôvody sa následne premiet ... čítať viac

Videoklip: Nie do plastov!

Videoklip: Nie do plastov!

Klip o triedení odpadu. Ďakujeme Mariánovi Hudákovi za vytvorenie tohto klipu bez nároku na honorár.

... čítať viac

Videoklip: Dajte šancu bioodpadu - Čaj

Videoklip: Dajte šancu bioodpadu - Čaj

 

Ďakujeme organizácii Ekodomov (www.ekodomov.cz) za poskytnutie videoklipu.
www.biosance.cz

 

 

 

 

 

 

Videoklip: Dajte šancu bioodpadu - Jablko

Videoklip: Dajte šancu bioodpadu - Jablko

 

Ďakujeme organizácii Ekodomov (www.ekodomov.cz) za poskytnutie videoklipu.
www.biosance.cz