odpady

Prezentácie z konferencie „Možnosti ako znížiť náklady na odpadové hospodárstvo v obci“, PRO EKO Banská Bystrica

Dňa 5.  mája 2011 sa v rámci podujatia PRO EKO konala v Banskej Bystrici konferencia „Možnosti ako znížiť náklady na odpadové hospodárstvo v obci“, ktorú zorganizovali Priatelia Zeme - SPZ.

Súťaž Miss Kompost po prvý raz štartuje na Slovensku

03.05.2011

Nezvyčajnú príležitosť pre záujemcov o domáce kompostovanie ponúkajú Priatelia Zeme – SPZ a Centrum environmentálnych aktivít, ktorí dnes vyhlasujú prvý ročník celoslovenskej súťaže Miss Kompost. Jej zmyslom je zvýšiť povedomie o kompostovaní ako súčasti moderného životného štýlu a tvorivosť ľudí pri využívaní biologického odpadu.

Ako postupovať pri objavení „čiernej skládky“

Príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie (https://www.minv.sk/?miestna_statna_sprava) pošlite písomný...

podnet na porušenie ustanovení zákona o odpadoch – nelegálne nakladanie s
... čítať viac