Podmienky použitia, licencia

Obsah týchto stránok (dielo), pokiaľ nie je uvedené inak, môžete:

  • šíriť: kopírovať, distribuovať a uverejňovať na verejnosti
  • upravovať: pozmeňovať, doplňovať, využívať celé alebo čiastočne v iných dielach

pri dodržaní týchto podmienok:

  • uveďte autora: máte povinnosť uviesť údaje o autorovi a tomto diele spôsobom, ktorý stanovil autor, alebo poskytovateľ licencie (nie však tak, aby vznikol dojem, že podporujú Vás, alebo spôsob, akým dielo používate)
  • nepoužívajte dielo komerčne: toto dielo nesmiete využiť pre komerčné účely
  • zachovajte licenciu: pokiaľ toto dielo akokoľvek upravíte alebo použijete vo svojom diele, máte povinnosť výsledok svojej práce šíriť pod rovnakou alebo zlučiteľnou licenciou

Ako uviesť autora

  • Pokiaľ dielo obsahuje bibliografické údaje, prosím uveďte ich.
  • Pokiaľ dielo obsahuje poďakovania donorom, prosím uveďte ich.
  • Uveďte autora v tvare: "Zdroj: Priatelia Zeme - SPZ, www.priateliazeme.sk/spz".

Tieto podmienky vychádzajú z licencie Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/) a sú doplnené o časť "Ako uviesť autora".

Licence Creative Commons