Miss Kompost 2012 - finalisti

1.miesto: Vojtech Babuška, Šalgočka

Rozmery kompostoviska: 
 výška: 100 cm  šírka 160cm,  dĺžka 430cm. 
 
Opis: 
Kompostovisko  je vyrobené z  domácich zdrojov: z lieskových palíc, vpletených do starého okenného rámu. 
 Na kompostovanie je používaný 
 - prírodný bioodpad zo záhrady (tráva, burina, ovocie, lístie z ovocných stromov), 
 - rastlinný bioodpad z kuchyne (zbytky zeleniny, ovocia). 
 
Kompostovisko je využívané  v rôznych tvarových obmenách  (kruh, obdĺžnik, štvorec) v tejto záhrade už 34 rokov. 
Po vytvorení kompostu je tento zapracovany do zeleninovej záhrady, ako jediná forma hnojenia.
Miss Kompost 2012 - finalistiMiss Kompost 2012 - finalistiMiss Kompost 2012 - finalistiMiss Kompost 2012 - finalisti