Jednoduché a chytré stratégie znižovania odpadov pre Vyšehradské samosprávy

Dátum začiatku

01.08.2014

Dátum konca

01.08.2015

 

Cieľom projektu je povzbudiť Vyšehradské samosprávy v ich snahe o znižovanie množstva komunálnych odpadov, zvýšenie recyklácie a predchádzania vzniku odpadov. Počas projektu zozbierame príklady dobrej praxe, popíšeme spoločné problémy a ťažkosti v oblasti odpadov a navrhneme príručku s príkladmi úspešnej praxe znižovania množstva komunálnych odpadov. Projekt bude rozvíjať Vyšehradskú odpadovú stratégiu definovaním čo je dosiahnuteľné, prijateľné a efektívne pre V4 samosprávy v súlade s povinnosťami Rámcovej smernice o odpadoch a Smernice o skládkach odpadov.