Informácie

Informácie sú zobrazené podľa dátumu pridania. Môžete ich filtrovať podľa určenia pre cieľovú skupinu, podľa druhu alebo podľa témy.

Kliknutím na hlavičku v konkrétnom stľpci tabuľky môžete zmeniť spôsob zoradenia.

Bolo nájdených 275 výsledkov

Názov Typ obsahu Témy Cieľová skupina Kľúčové slová Dátum vloženiaikona zoraďovania
ODPADY
Článok
odpady verejnosť problémy s odpadmi 31.01.2007
Skutočná cena “bezplatne” vydávaných tašiek a vrecák.
Článok
odpady verejnosť plastové tašky, problémy s odpadmi 31.01.2007
Nebezpečenstvá vrodených anomálií v blízkosti skládok nebezpečných odpadov v Európe - štúdia EUROHAZCON
Článok
odpady obce / firmy, verejnosť problémy s odpadmi, Skládky 31.01.2007
SKLÁDKY SÚ NEBEZPEČNÉ
Článok
obce / firmy, verejnosť problémy s odpadmi, Skládky 31.01.2007
Koncepcia smerovania k nulovému odpadu - informačný materiál pre samosprávy (brožúra)
Publikácia príručka
odpady obce / firmy, verejnosť nulový odpad, smerovanie k nulovému odpadu Koncepcia smerovania k nulovému odpadu - informačný materiál pre samosprávy (brožúra) 24.01.2007
Arogancia sa na trhu myšlienok nevypláca
Prevzatý článok
verejnosť 16.01.2007
Poznámky k objektívnej informovanosti v médiách
Prevzatý článok
verejnosť 16.01.2007
Jednorazové nápojové obaly ŠKODIA VIAC ako vratné fľaše
Článok
odpady verejnosť obaly, zálohovanie 15.01.2007
OBALY
Článok
odpady verejnosť obaly 15.01.2007
Zachráňme vratné obaly – pre naše prostredie a peniaze
Článok
odpady verejnosť obaly, zálohovanie 15.01.2007
Systém nakladania s obalmi v jednotlivých krajinách EÚ
Článok
odpady obce / firmy, školy, verejnosť legislatíva, obaly, zálohovanie 15.01.2007
Znečistenie prostredia na Slovensku toxickými látkami - dioxíny, PCB a HCB
Článok
toxické látky verejnosť Dioxíny, perzistentné organické polutanty (POP), toxické znečisťovanie 15.01.2007
Obsah dioxínov vo vajíčkach odobratých Priateľmi Zeme - SPZ z okolia košickej spaľovne odpadov
Článok
toxické látky obce / firmy, verejnosť Dioxíny, toxické znečisťovanie 15.01.2007
Perzistentné organické polutanty a Slovensko
Článok
toxické látky obce / firmy, verejnosť perzistentné organické polutanty (POP), toxické znečisťovanie 15.01.2007
DIOXÍNY
Článok
toxické látky verejnosť Dioxíny, toxické znečisťovanie 15.01.2007
Nespaľujme odpady v domácnosti!
Článok
toxické látky verejnosť spaľovanie odpadu, toxické znečisťovanie 15.01.2007
Perzistentné organické polutanty - POP´s - zákerné jedy, ktoré nás ohrozujú
Článok
toxické látky verejnosť perzistentné organické polutanty (POP), toxické znečisťovanie 15.01.2007
Strava
Ekoporadňa
verejnosť 08.02.2006
Ekolisty 2-3/2006
Publikácia časopis
verejnosť
ekolisty2-3-2006
03.02.2006
Ekolisty 1-2006
Publikácia časopis
verejnosť
ekolisty 1-2006
02.01.2006
Ekolisty 3-4/2005
Publikácia časopis
verejnosť
ekolisty3-4-2005
04.03.2005
Ekolisty 2/2005
Publikácia časopis
verejnosť
ekolisty2-2005
03.02.2005
Ekolisty 1/2005
Publikácia časopis
verejnosť
ekolisty1-2005
02.01.2005
Ekolisty 1-2/2004
Publikácia časopis
školy, verejnosť
ekolisty1-2-2004
02.01.2004
Ekolisty 3-4/2003
Publikácia časopis
verejnosť
ekolisty3-4-2003
04.03.2003