Každý z nás môže znižovať množstvo a škodlivosť odpadov

Odpadom nazývame niečo, čo sa nám zdá nepotrebné, nechcené, čoho sa chceme zbaviť - vyhodiť... Každý obyvateľ SR vyprodukuje ročne priemerne 294kg komunálneho odpadu. Z tohto množstva ročne vyseparujeme iba 9,5kg surovín. Zvyšných 284,5kg sa zneškodňuje skládkovaním alebo spaľovaním.

Musia odpady skutočne vždy vznikať? Nedá sa ich vzniku predchádzať? Ak veci, ktoré vlastníme už nepotrebujeme, musíme ich hneď vyhodiť? Nemôžeme ich ešte na niečo využiť, alebo ich niekomu ponúknuť? Nemôžu byť zdrojom surovín alebo výživnej látky pre pôdu? Na tieto otázky by sme si mali odpovedať vždy, keď ideme niečo vyhodiť do kontajnera.

 
Odpad vzniká na dvoch miestach. U výrobcov, ktorí vyrábajú a balia tovar a u spotrebiteľov, ktorí zabalený tovar kupujú a nakoniec „nepotrebné“ časti vyhadzujú do odpadkového koša.

Vyhadzovaním rôznych druhov odpadov s najrozmanitejšími vlastnosťami tvoríme akýsi „odpadový koktail“. Zmiešavame zápach s vôňou, toxickú látku s netoxickou, užitočnú so škodlivou... Nemôžeme sa potom čudovať, keď z toho vznikne zapáchajúci, toxický a škodlivý „výsledok“.

Vyhadzovaním odpadov spôsobujeme:

 • Škody z hromadenia odpadov (znečisťovanie pôdy, vôd, ovzdušia zo skládok a spaľovní - ani moderné technológie, tesnenia alebo filtre nedokážu zabrániť úniku nebezpečných látok, ktoré sa v našich odpadoch nachádzajú; tiež zaberanie a devastácia krajiny).
 • Vyčerpávanie prírodných zdrojov a mrhanie energiou.
 • Zbytočné vyhadzovanie našich a obecných peňazí (platíme poplatok za odpady, kupujeme stále nové veci...).

Nemalú mieru zodpovednosti na tomto stave máme aj my - radoví občania, čo by producenti odpadu. Každý z nás môže výraznou mierou znížiť množstvo skládkovaného a spaľovaného odpadu. Stačí trochu zmeniť svoje spotrebiteľské a environmentálne správanie. Vo vzťahu k odpadom by sme sa mali riadiť hierarchiou:

 1. minimalizujme množstvo a škodlivosť odpadov,

 2. opätovne používajme,

 3. separujme pre recykláciu a kompostovanie,

  ak vyčerpáme prvé tri možnosti:
 4. odovzdajme na bezpečné zneškodnenie.

Ako sa teda správať ekologicky a ekonomicky únosne? Nižšie uvediem niekoľko nápadov, ktorými jednoduchým spôsobom bez väčšieho obmedzenia dokážeme znížiť množstvo odpadov, ale i pomôcť sebe a ľuďom, ktorí to potrebujú.
 

Možnosti znižovania vzniku a škodlivosti odpadov

 • Už pri nákupe premýšľajme, čo všetko z kúpeného tovaru vieme využiť a čo budeme musieť vyhodiť ako odpad. Bežne sa stáva, že napr. pri nákupe potravín a ich následnom vybalení vám vznikne objemovo viac odpadu ako jedla, ktoré bolo v nich zabalené.
 • Pouvažujme, či obaly v ktorých tovar kupujeme, môžeme znova využiť alebo či sa v našom okolí nachádza možnosť tieto materiály odovzdať na recykláciu do kontajnerov na separovaný zber, do výkupní druhotných surovín, do zberných dvorov...
 • Odmietajme kupovať nadmerne a zbytočne balený tovar. Väčšina výrobkov nepotrebuje z ochranného alebo funkčného hľadiska viac ako jeden obal.
 • Nenechajme si vnútiť výrobok reklamou. Najväčšie reklamy sú na veci, ktoré v skutočnosti nepotrebujeme. Reklama sa nám snaží vnútiť myšlienku, že náš starý výrobok: už nie je v móde, nie je super..., extra..., hygienicky biely..., jedinečný..., ultra..., lahodnejší..., krémovejší..., udržujúci líniu, ešte tenší..., hebkejší..., plochejší.... V skutočnosti to tak väčšinou nie je a náš „zastaralý výrobok“ nám môže ešte roky „slúžiť“ k plnej spokojnosti.
 • Odmietajme bezplatne ponúkané tašky a vrecúška. Na nákupy nosme vlastnú trvácnu tašku. Popri jasnom environmentálnom prínose si ušetríme starosti, ktoré vznikajú pri roztrhaní plastovej tašky a znehodnotení nakúpeného tovaru.
 • Kupujme koncentrované výrobky (sirupy, čistiace prostriedky...), ktoré si doma podľa potreby rozriedime tesne pred použitím.
 • Preferujme bezobalový predaj. Vyhľadajme obchod s takouto možnosťou a využívajme ho. Žiadajme majiteľov obchodov, v ktorých nakupujeme, aby zriadili bezobalový predaj aspoň pre časť predávaného tovaru. V súčasnosti je možné týmto spôsobom kupovať napr. sirupy, jedlé oleje, čistiace prostriedky, prostriedky osobnej hygieny, parfumy, víno, sušené plody, oriešky a orechy, bylinky a čaje, zeleninu a ovocie...
 • Kupujme trvácne, opakovane použiteľné výrobky. Šetríme tým nielen životné prostredie, ale aj svoju peňaženku a často krát aj zdravie (príklady „čínskych“ odevov a topánok s nadlimitným množstvom škodlivých látok to potvrdzujú).
 • Pri nákupe uprednostňujme výrobky označené „Environmentálne vhodný výrobok“ alebo „Bioprodukt“, ktoré sú výrazne šetrnejšie k ŽP.
 • Uprednostňujme produkty od miestnych ekologických poľnohospodárov a drobných remeselníkov, ktoré nepotrebujú množstvo prepravných obalov (kartónové krabice, palety, plastové fólie...). Znížime tak množstvo odpadov, ale aj negatíva spôsobované dopravou.
 • Biologické odpady z kuchyne a záhrady prednostne kompostujme sami na vlastnom kompostovisku.
 • Ak si kupujeme nový výrobok a vymieňame ho za starý, zistime, či sa v našom okolí nenachádza zberný dvor, centrum opätovného používania, bazár alebo aspoň sociálne slabšia rodina, ktorá by ešte vedela pre nás „nechcenú“ vec využiť.
 • Využívajme radšej služby namiesto nákupu nových výrobkov. Oprava, prešívanie textilu, zapožičanie, výmena nepotrebných vecí, či ich nákup v second-hande, bazáre, burzách, antikvariáte je rozumnejší z hľadiska využitia zdrojov Zeme, ako keby mal mať každý dom plný zriedka používaných vecí. Tiež to šetrí peniaze.
 • Miesto jednorazových plienok používajme textilné plienky. Neznížime tak výrazne len množstvo odpadov, ale šetríme aj lesy a našu peňaženku.
 • Nápoje kupujme vo vratných obaloch a vyhýbajme sa jednorazovým obalom. Samozrejme obaly je potrebné potom vrátiť do výkupu fliaš.
 • Papier používajme z oboch strán. Ak nie je úplne zapísaný, vystrihnime z neho voľnú časť a použime ju na krátke odkazy...
 • Obálky, ktoré už boli použité, môžeme prelepiť čistým papierom alebo obrátiť „na ruby“ a znova ich poslať. V prípade, že sú veľmi poškodené, použijeme ich na odkazy.
 • Uprednostňujme pri kúpe výrobky z recyklovaných materiálov (kancelársky papier, toaletný papier, plastové výrobky...)
 • Ak už kupujeme nevratné obaly, porozmýšľajme nad ich ďalším použitím. Do sklenených fliaš môžeme napr. urobiť domáci sirup, do skleneného pohára zavariť kompót, džem, čalamádu alebo uskladniť sypké potraviny a korenie.
 • Vyhýbajme sa výrobkom, ktoré obsahujú nebezpečné látky alebo majú nebezpečné vlastnosti.
 • Nepoužívajme jednorazové monočlánky. Elektrické spotrebiče napájajme z elektrickej siete. Výroba monočlánku spotrebuje mnohonásobne viac energie, ako je sám monočlánok schopný poskytnúť.
 • Ak už musíme kúpiť batérie, tak si vyberme také, ktoré sú opakovane nabíjateľné (dajú sa až 1000 krát nabiť).
 • Vyhnime sa obalom a výrobkom z PVC (je to druh plastu, ktorý má výrazne negatívny dopad na zdravie a životné prostredie).
 • Náplne, tonery a pásky do tlačiarní a kopírok dávajme opätovne naplniť. Nové kupujme, až keď ďalšie naplnenie (či nafarbenie pásky) nie je možné.

Aké môžeme dosiahnuť výsledky?

Ako vidieť z výsledkov prieskumov a meraní, ktoré vykonávali Priatelia Zeme – SPZ vo vybraných domácnostiach počas celého roku 2006, je možné podľa vyššie popísaných rád a námetov výrazne znížiť množstvo odpadov z domácnosti.

Priemerná ročná produkcia odpadu na 1 osobu bola 78,1kg. Z toho 8,8kg (11,2%) bol zmesový odpad (odpad, ktorý sa nedá v súčasnosti v SR separovať pre materiálové zhodnotenie) a zvyšok 69,3kg (88,8%) boli vyseparované zložky (bioodpad, papier, plasty, sklo a kovy), ktoré putovali na recykláciu.

Sledovaným domácnostiam sa podarilo znížiť celkové množstvo vyprodukovaných odpadov na 1 obyvateľa oproti slovenskému priemeru takmer o 73%.

 
Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
 
Foto: archív Priateľov Zeme – SPZ
PrílohaVeľkosť
Sklenené fľaše a poháre použité na uskladnenie sypkých potravín.105.82 KB
Nový dizajn sklenených vratných fliaš na minerálnu vodu.92.96 KB
Predaj ovocia a zeleniny do prinesených obalov so sebou.167.27 KB
Bezobalová distribúcia drogistického tovaru.75.89 KB
Ekokupectvo616.39 KB
Témy: odpady
Cieľová skupina: školy | verejnosť
Táto podstránka bola vytvorená: 10. február 2007 - 4:08, naposledy bola upravená: 18. január 2011 - 1:32.