Škola udržateľnosti V4

Dátum začiatku

03.02.2017

Dátum konca

31.01.2018

 
Krajiny Vyšehradskej štvorky zaostávajú vo viacerých oblastiach udržateľného rozvoja za priemerom EÚ. Pretrvávajú v nich rôzne environmentálne problémy, napríklad vysoká miera skládkovania komunálnych odpadov, dvoj až trojnásobne nižšia miera recyklácie odpadu v porovnaní s priemerom EÚ a v neposlednom rade nižšia miera rozvinutosti občianskej spoločnosti. 

Podľa národných priorít a dopytu aktívnych občanov vyberieme kľúčové témy našej Školy udržateľnosti V4. Náš projekt využijeme na výmenu skúseností medzi partnermi projektu – Hnutí Duha, Polski Klub Ekologiczny a Friends of the Earth Hungary a prostredníctvom neformálneho vzdelávania na rozvoj kapacít aktívnych ľudí na ich implementáciu do praxe.

Vyškolení účastníci projektu získajú vedomosti ako aj zručnosti pre spoluprácu s partnermi projektu ako aj rozbehnutie vlastných iniciatív a projektov s pozitívnym prínosom k udržateľnému rozvoju. Zorganizujeme pre nich 4 víkendové semináre, 12 podujatí o varení, 5 študentských klubov, 6 workshopov, 1 seminár a 1 súťaž pre samosprávy zamerané na environmentálne otázky, nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho dopady na životné prostredie s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadov, opätovné používanie a recykláciu.

 

 

http://visegradfund.org/home/

http://hnutiduha.cz/projekt-skola-obcanske-iniciativy

https://mtvsz.hu/fenntarthatosag_iskolaja_v4

http://www.pkegliwice.pl/projektypke/szkola_zrownowazonego_rozwojuV4.html

 

AKTIVITY

 

 

Najnovšie v projekte

Názov Typ obsahusort icon Všetky termíny
Domácnoť bez odpadov (leták) Publikácia domácnosť, domácnosť bez odpadov, predchádzanie vzniku odpadu, znižovanie vzniku odpadov
Priatelia Zeme ocenili obce s najlepšími výsledkami v odpadovom hospodárstve Tlačová správa 3Z, biologické odpady, Biologický odpad, Kompostovanie, súťaž
Friends of the Earth awarded municipalities with the best results in waste management Tlačová správa 3Z, biologické odpady, Biologický odpad, Kompostovanie, súťaž
Priatelia Zeme – SPZ opäť prednášali v Partizánskom Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali v obci Gáň Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ sa stretli s partnermi z V4 Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ školili obyvateľov Veľkých Bielic Z našej práce
Séria prednášok Kompostovanie - cesta k zdravej pôde Akcia biologické odpady, Biologický odpad, bioodpad, kompost, Kompostovanie
Využitie biologického odpadu na záhrade (leták) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie, záhrada
Kompostovanie na sídlisku (leták) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
Tri nepravdivé mýty o kompostovaní (leták) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
10 tipov, ako neplytvať potravinami (leták) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie, plytvanie, potraviny
Kompost a jeho využitie (leták) Publikácia kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Vermikompostovanie (leták) Publikácia Biologický odpad, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie