Autovraky (zoznam odberateľov a spracovateľov druhotných surovín)

Papier / Kovy / Plasty / Sklo / Stavebný odpad / Nebezpečný odpad / Elektroodpad / Autovraky / Ostatné komodity

 

AUTO - AZ, s. r. o.

 
Odoberajú elektronický šrot, kovový odpad a staré vozidlá. Adresa: Bratislavská 20, 900 51 Zohor
Mobil: 0903 268 541, 0910 790 088
E-mail: auto az@auto-az.sk
Web: http://www.auto-az.sk
 

Auto Glass Recycling, s. r. o.

 
Spracovávajú odpadové sklo - autosklo, elektrosklo a jeho ekologická výroba - prídavným materiálom je prírodný vápenec, neznečisťuje podzemné vody, nezaťažuje pôdu. Adresa: Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
Tel.: 046 / 519 25 45
Mobil: 0905 669 320
E-mail: dano@karpatytrade.sk
 

AUTOVRAKY, s. r. o.

 
Odber, spracovanie, recyklácia starých vozidiel a autovrakov. Adresa: Nitrianska cesta 27, 917 00 Trnava
Mobil: 0903 459 122, 0911 343 400, 0911 889 557
E-mail: autovraky@autovraky.sk
Web: http://www.autovraky.sk
 

CSOKO, s. r. o.

 
Odoberajú autovraky. Adresa: Pšeničná 8 /B, 821 06 Podunajské Biskupice
Tel./fax: 02 / 455 242 94
Mobil: 0903 208 253
E-mail: vrakoviskocsoko@gmail.com, csoko@zoznam.sk
 

DESPE, s. r. o.

 
Nakladanie s kovovými odpadmi, výkup a spracovanie starých automobilov. Adresa: Sebedražská cesta 676 / 2, 971 01 Prievidza
Tel.: 046 / 542 24 84, 046 / 543 06 83
Fax: 046 / 543 06 61
E-mail: despe@despe.sk
Web: http://www.despe.sk/
 

Eco-recycling, s. r. o.

 
Spracovanie starých vozidiel, výkup autovrakov, výkup železného šrotu a farebných kovov. Adresa: Kopčanská 41, 908 51 Holíč
Tel./fax: 034 / 660 32 14, 15
Mobil: 0903 790 619, 0903 790 625 
E-mail: autovrakyholic@autovrakyholic.eu
Web: http://www.autovrakyholic.eu
 

EKO-QELET

 
Zber a spracovanie kovového šrotu a starých vozidiel v zberných miestach. Zber je vykonávaný vo forme drobného výkupu od jednotlivých osôb, výkupom šrotu pri rušení rôznych hál a konštrukcií, výkupom od jednotlivých podnikov. Adresa: Priemyselná 916, 966 01 Hliník nad Hronom
Tel.: 045 / 676 27 82 
Mobil: 0903 555 898
Fax: 045 / 676 27 81
E-mail: benadikova@ekoqelet.sk
Web: http://www.ekoqelet.sk
 

FCC SLOVENSKO, s. r. o.

 
Zabezpečujú odber a spracovanie všetkých druhov odpadov. Adresa: P. O. Box 8, 820 04 Bratislava 24
Tel.: 02 / 502 068 11
Fax: 02 / 502 068 13
E-mail: recepcia@fcc-group.sk
Web: https://www.fcc-group.eu
 

Galimex Eko, a. s.

 
Autorizovaný spracovateľ starých vozidiel. Adresa: Sučianska cesta 49, 036 08 Martin-Priekopa
Tel.: 043 / 400 52 11
Mobil : 0917 600 900, 0918 500 923 
Fax: 043 / 400 52 13
E-mail: eko@galimex.sk
Web: http://www.galimex.sk/eko
 

HELPECO, s. r. o.

 
Spracovanie starých vozidiel. Adresa: Mládežnícka 2275, 017 01 Považská Bystrica
Mobil: 0903 511 858
Web: http://www.helpeco.sk/
 

Kofap, s. r. o.

 
Zber železného a neželezného odpadu, nakladanie s nebezpečnými odpadmi, zhodnocovanie odpadov, zber starých vozidiel. Adresa: Lúčna 86, 974 01 Banská Bytrica-Nemce
Tel.: 048 / 411 31 85, 048 / 411 31 85
E-mail: kofap@kofap.sk
Web: http://www.kofap.sk
 

KOLMAN, s. r. o.

 
Zber starých vozidiel, výkup kovového odpadu, sklo, papier. Adresa: Murgašova 1759 / 54, 018 41 Dubnica nad Váhom
Tel.: 042 / 442 74 91, 042 / 444 14 37
Fax: 042 / 444 14 38
E-mail: kolman@kolman.sk
Web: http://www.kolman.sk
 

Marián Ondrík

 
Autorizovaná firma na spracovanie starých vozidiel - autovrakovisko, šrotovisko. Adresa: Oravická 509, 027 12 Liesek
Tel.: 043 / 538 47 79
Mobil: 0903 690 767 
Fax: 043 / 538 47 79
E-mail: monso@monso.sk
Web: http://www.monso.sk/
 

MAVEBA, s. r. o.

 
Odoberajú staré motorové vozidlá. Adresa: Železničiarska ul., 094 31 Hanušovce nad Topľou
Mobil: 0908 987 951, 0915 866 922 
Fax: 057 / 445 06 69
E-mail: maveba@maveba.eu
Web: http://www.maveba.eu
 

POP - CAR SERVICE

 
Odoberajú autovraky. Adresa: Barčianska 2 /A, 040 17 Košice
Tel./fax: 055 / 622 19 30
E-mail: popcar.service@gmail.com
 

Štefan Németh - AUTO NEOF

 
Autorizovaná firma na spracovanie starých vozidiel - autovrakovisko, šrotovisko. Adresa: Hlavná 194, 929 01 Veľké Dvorníky
Tel.: 031 / 552 67 85
E-mail: autoneof@autoneof.sk, kristian@autoneof.sk
Web: http://www.autoneof.sk
 

TSR Slovakia, s. r. o.

 
Management priemyselného odpadu, demolácie, recyklácia autovrakov, likvidácia železničných vozňov. Adresa: Röntgenova 28, 851 01 Bratislava
Tel.: 02 / 321 138 80
Fax: 02 / 321 442 32
E-mail: info@tsr.sk
Web: http://www.tsr.sk
 

ZSNP RECYKLING, a. s.

 
Odoberajú staré vozidlá, použité náhradné diely a kovy. Adresa: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Tel.: 045 / 601 41 00
Mobil: 0905 643 553
E-mail: milan.lauko@recykling.sk
Web: http://www.recykling.sk
 

Zelkov, s. r. o.

 
Odber železného kovu a autovrakov. Adresa: Viničná 17, 940 01 Nové Zámky
Tel./fax: 035 / 642 60 17
Mobil: 0902 944 300, 0917 449 003
E-mail: zelkov@zoznam.sk
 

WIP Autovrakovisko, s. r. o.

 
Odoberajú staré vozidlá, autovraky. Adresa: Agátový rad č. 3, 931 01 Šamorín
Prevádzka: Galvaniho č. 12 /B, 821 04 Bratislava
Tel.: 02 / 434 126 59
Mobil: 0904 801 639 
Fax: 02 / 436 338 07
Web: http://www.wip-autovrakovisko.sk
 

 

Táto podstránka bola vytvorená: 6. March 2011 - 3:07, naposledy bola upravená: 5. May 2019 - 11:10.