Stavebný odpad (zoznam odberateľov a spracovateľov druhotných surovín)

Papier / Kovy / Plasty / Sklo / Stavebný odpad / Nebezpečný odpad / Elektroodpad / Autovraky / Ostatné komodity

 

A - Z STAV, s. r. o.

 
Odber a recyklácia stavebného odpadu. Adresa: Odeská 3, 821 06 Bratislava
Tel./fax: 02 / 455 201 33, 02 / 455 214 15
Mobil: 0905 722 226
E-mail: azstav@azstav.sk
Web: http://www.azstav.sk
 

ASA SLOVENSKO, s. r. o.

 
Zabezpečujú odber a spracovanie všetkých druhov odpadov. Adresa: P. O. Box 8, 820 04 Bratislava 24
Tel.: 02 / 502 068 11
Fax: 02 / 502 068 13
E-mail: sekretariat@asa.sk
Web: http://www.asa.sk
 

CSM - STAV, s. r. o.

 
Recyklácia stavebného odpadu. Adresa: Močarianska 151, 07101 Michalovce
Tel.: 056 / 688 21 42
Fax: 056 / 688 21 42
E-mail: csm-stav@csm-stav.sk
Web: http://www.csm-stav.sk
 

DESTROY, s. r. o.

 
Recykláciou stavebných odpadov (betón a železobetón) s možnosťou ďalšieho využitia recyklátov v stavebníctve pri stavbe ciest a terénnych úpravách. Adresa: Odborárska 52, 831 02 Bratislava
Tel.: 02 / 442 587 20, 02 / 444 573 11, 02 / 446 325 33
Fax: 02 / 446 325 31
E-mail: destroy@destroy.sk
Web: http://www.destroy.sk
 

ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.

 

Zabezpečuje komplexný systém nakladania s odpadmi na obciach nitrianskeho regiónu. Robí zber a odvoz komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu, drobného stavebného odpadu a vyseparovaných zložiek ako PET, sklo a papier. Taktiež na obciach zabezpečujú vývoz nebezpečného odpadu a vývoz elektroodpadu.

 

Adresa: Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Tel.: 037 / 772 30 50, 037 / 658 65 51
Fax: 037 / 772 30 50
E-mail: envigeos@envigeos.sk
Web: http://www.envigeos.sk
 

ENVIRONCENTRUM, s. r. o.

 

Zabezpečujú príjem, drvenie stavebného odpadu na recyklačných strediskách alebo priamo na lokalite zákazníka. Zabezpečujú demolácie, búracie, zemné a výkopové práce a likvidácia v tejto súvislosti vzniknutých odpadov.

 

Adresa: Rastislavova 58, 040 01 Košice
Tel./fax: 055 / 677 07 00, 055 / 677 08 00
E-mail: envirocentrum@envirocentrum.sk
Web: http://www.envirocentrum.sk
 

ERSON Recycling, s. r. o.

 
Odoberajú betón, tehly, obkladačky a iný stavebný odpad. Adresa: Soblahovská 3479, 911 01 Trenčín
Tel./fax: 032 / 658 76 39
E-mail: erson@erson.sk
Web: http://www.erson.sk
 

Plastic People, s. r. o.

 
Výkup druhotných surovín, likvidácia azbestu a nebezpečného odpadu. Adresa: J.Bottu 2, 917 01 Trnava
Tel.: 033 / 557 10 68
E-mail: office@p-p.sk
Web: http://www.p-p.sk
 

REMAS Servis, s. r. o.

 
Odoberajú vyradenú výpočtovú techniku, elektronický šrot, železný šrot, stavebný odpad. Adresa: Ľ. Fullu 7, 841 05 Bratislava
Fax: 02 / 645 347 07 – 9
Mobil: 0903 400 727, 0903 400 728
E-mail: remas@remas.sk
Web: http://www.remas.sk
 

SINEP, s. r. o.

 
Likvidácia všetkých odpadov, okrem nebezpečných (stavebná suť, sklo, drevo, plasty) a výkup druhotných surovín. (železo, hliník, meď, plech, mosadz, papier). Adresa: Bauerova 7, 040 23 Košice
Mobil: 0905 401 720, 0907 219 947
E-mail: sinep@sinep.sk
Web: http://www.sinep.sk/
 

V.O.D.S., a. s.

 
Odoberajú elektrický a elektronický šrot, pneumatiky, stavebný odpad, spracovanie, likvidácia technológií. Adresa: Podnikateľská 2, 040 17 Košice - Barca
Tel./fax: 055 / 678 28 89, 055 / 678 03 10, 055 / 678 02 69
E-mail: sekretariat@vods.sk
Web: http://www.vods.sk
 

 

Táto podstránka bola vytvorená: 6. March 2011 - 3:06, naposledy bola upravená: 21. June 2011 - 10:49.