Ostatné komodity (zoznam odberateľov a spracovateľov druhotných surovín)

Papier / Kovy / Plasty / Sklo / Stavebný odpad / Nebezpečný odpad / Elektroodpad / Autovraky / Ostatné komodity

 

AKU - TRANS, s. r. o.

 
Zabezpečujú dopravu opotrebovaných olovených akumulátorov do recyklačného závodu MACH TRADE v Seredi. Adresa: Hozova 10, 949 01 Nitra
Fax: 031 / 789 86 28
Mobil: 0905 552 999
E-mail: dispecing@akutrans.sk
Web: http://www.akutrans.sk
 

BPT - pradiareň

 
Odoberajú textil - vlna, zmes, svetrovinu, bavlna (svetre, mikiny, tričká, bundy - bez zipsov a gombíkov). Iba od firiem. Adresa: Vajanského 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032 / 778 22 20
Fax: 032 / 771 39 39
E-mail: bpt@stonline.sk
 

Diakonie Broumov

 
Odoberajú oblečenie a textil. Adresa: Husova 319, 550 01 Broumov, ČR
Tel.: 00420 / 49 152 43 42
E-mail: diakonie@diakoniebroumov.org
Web: http://www.diakoniebroumov.org
 

Eko-Salmo

 
Zber, preprava a zneškodnenie odpadových vôd a kvapalných odpadov, zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Adresa: Závodná 8, 821 06 Bratislava
Tel.: 02 / 455 224 73
Mobil: 0903 757 004
E-mail: eko-salmo@eko-salmo.sk
Web: http://www.eko-salmo.sk
 

FCC SLOVENSKO, s. r. o.

 
Zabezpečujú odber a spracovanie všetkých druhov odpadov. Adresa: P. O. Box 8, 820 04 Bratislava 24
Tel.: 02 / 502 068 11
Fax: 02 / 502 068 13
E-mail: recepcia@fcc-group.sk
Web: https://www.fcc-group.eu
 

INSA, s. r. o.

 
Zber a doprava všetkých použitých prenosných batérií a akumulátorov (monočlánky, tužkové, gombíkové, z elektrospotrebičov). Adresa: Niklová ul., 926 01 Sereď
Mobil: 0907 776 368
E-mail: insa@insa-sro.sk
Web: http://www.insa-sro.sk
 

INTA, s. r. o.

 
Zber, výkup a likvidácia použitých rastlinných olejov a tukov zo stravovacích zariadení. Adresa: PD Šalgovce, 956 06 Orešany
Mobil: 0911 460 308
E-mail: inta@inta.sk
Web: http://www.inta.sk
 

ISO & spol, s. r. o.

 
Zber, znižovanie objemu a zhromažďovanie opotrebovaných pneumatík. Adresa: Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044 / 552 18 01, 044 / 551 41 07
Fax: 044 / 551 41 07
E-mail: iso@isospol.sk
Web: http://www.isospol.sk
 

Ján Heinrich

 
Zber a odvoz použitých potravinárskych olejov, fritovacích olejov tuhých a stužených tukov. Adresa: Nová ulica 404, 925 32 Veľká Mača
Mobil: 0918 966 065, 0905 144 826
E-mail: zberpouzitehooleja@gmail.com
Web: http://www.zberpouzitehooleja.sk
 

KONZEKO, s. r. o.

 
Komplexné riešenie odberu odpadov. Okrem odpadov na báze olejov, spoločnosť ponúka riešenia pre takmer všetky nebezpečné a ostatné odpady. Adresa: Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce
Tel./fax: 053 / 449 91 15, 053 / 449 93 15
E-mail: konzeko@konzeko.sk
Web: http://www.konzeko.sk
 

KURUC COMPANY

 
Odoberajú viacvrstvové obaly (typu Tetra-pak). Adresa: Veľké Lovce 393, 941 42 Veľké Lovce
Tel.: 035 / 650 80 30
Fax: 035 / 650 80 31
E-mail: kuruc@kuruc.sk
Web: http://www.kuruc.sk
 

MACH Trade, s. r. o.

 
Odoberajú olovené akumulátory aj s kyselinou. Adresa: Niklová ulica, 926 01 Sereď
Tel.: 031 / 789 24 52
Fax: 031 / 789 60 67
E-mail: machtrade@machtrade.sk
Web: http://www.machtrade.sk
 

MIKONA, s. r. o.

 
Odberajú staré pneumatiky. Adresa: Trenčianska 452, 020 01 Púchov
Tel.: 042 / 430 78 11, 041 / 512 12 75
Fax: 042 / 430 78 19
E-mail: mikonapr@mikona.sk
Web: http://www.mikona.sk
 

MODRÁ PLANÉTA, s. r. o.

 
Spracovanie a zneškodňovanie zvláštnych a nebezpečných odpadov (humánne a veterinárne lieky, odpadové chemikálie). Adresa: Košická 37, 821 08 Bratislava
Fax: 02 / 555 656 84
Mobil: 0907 259 380, 0915 945 444
E-mail: modraplaneta@modraplaneta.sk
Web: http://www.modraplaneta.sk/
 

Natur-pack, a. s.

 
Zber, zhodnocovanie a recyklácia odpadov z obalov. Adresa: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Tel.: 02 / 502 212 22, 02 / 502 215 41
E-mail: office@naturpack.sk
Web: http://www.naturpack.sk
 

NEOKOV - Róbert Grígeľ

 
Odoberajú rôzne druhotné suroviny (kovy, papier, batérie), i elektroodpad, zneškodňovanie nebezpečného odpadu. Adresa: Ulica pri Pošte 13, 040 17 Košice - Barca,
Výkupňa: Vrbová 9, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 729 74 09
Mobil: 0905 908 858
E-mail: neokov@neokov.sk
Web: http://www.neokov.sk
 

Plastic People, s. r. o.

 
Výkup druhotných surovín, likvidácia azbestu a nebezpečného odpadu. Adresa: J.Bottu 2, 917 01 Trnava
Tel.: 033 / 557 10 68
E-mail: office@p-p.sk
Web: http://www.p-p.sk
 

RAMEKO, s. r. o.

 
Zabezpečuje komplexné nakladanie s nebezpečným a ostatným odpadom, predovšetkým plastov. Adresa: Čaklov 6, 094 35 Vranov nad Topľou
Mobil: 0917 824 440, 0905 785 487, 0915 845 519
E-mail: rameko@rameko.com
Web: http://www.rameko.com
 

RONAR, s. r. o.

 
Komplexné služby v oblasti zneškodnenia azbestového nebezpečenstva. Adresa: Kmeťova 24, 040 01 Košice
Tel./fax: 055 / 622 02 99
Mobil: 0910 907 040
E-mail: ronar@ronar.sk
Web: http://www.ronar.sk
 

Romag Recycling, s. r. o.

 
Odoberajú všetky druhy papiera, plasty (PET-fľaše, číre, modré, zelené a mix, fólie aj strečové, PVC a pod. ), sklo (biele a farebné obalové, tabuľové a iné ), kovový šrot a farebné kovy (železo, liatina, plech, meď, mosadz, hliník a pod.), elektroodpad (elektrospotrebiče z domácnosti).
 
Adresa: Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
Tel./fax: 02 / 635 320 77
Mobil: 0903 630 656
Web: http://www.romagrec.sk
 

SENTEX, s. r. o.

 
Recyklácia textilu a vlákien Adresa: Kosatcova 26, 841 07 Bratislava
Tel.: 02 / 645 362 09, 02 / 645 362 09
Mobil: 0903 426 489
E-mail: sentex@sentex.sk
Web: http://sentex.sk
 

STAFER, s. r. o.

 
Odoberajú papier, sklo, železný šrot, farebné kovy, elektroodpad, akumulátory a olovo, plasty (PE, PP fólie). Adresa: Priemyselná 7, 071 01 Michalovce
Tel./fax: 056 / 643 18 50
Mobil: 0905 753 959 
E-mail: stafer@mail.t-com.sk
 

ŠPILA, corp. export-import, s. r. o.

 
Výkup a spracovanie dentálnych a klenotníckych odpadov, použitých chemikálií s obsahom drahých kovov, staré šperky, mince, odpady elektrochemického a elektronického priemyslu (fotomateriály, RTG snímky, vývojky, ustáľovače, žiarivky, pneumatiky). Adresa: Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
Prevádzka: Dobronivská cesta, 960 05 Zvolen
Tel.: 048 / 414 333 89
Mobil: 0907 831 328
E-mail: spila@spila.sk
Web: http://www.spila.sk
 

V.O.D.S., a. s.

 
Odoberajú elektrický a elektronický šrot, pneumatiky, stavebný odpad, spracovanie, likvidácia technológií. Adresa: Podnikateľská 2, 040 17 Košice - Barca
Tel./fax: 055 / 678 28 89, 055 / 678 03 10, 055 / 678 02 69
E-mail: sekretariat@vods.sk
Web: http://www.vods.sk
 

VEPOS, s. r. o.

 
Kompletné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi, separácia odpadov, zber a likvidácia nebezpečného odpadu, výkup druhotných surovín.

 

Adresa: Rybničná 1, 909 01 Skalica
Tel.: 034 / 664 43 54
Fax: 034 / 664 53 72
E-mail: vepos@vepos.sk
Web: http://www.vepos.sk
 

Zber Surovín - Igor Albert

 
Vykupujú železo, hliník, meď, mosadz, bronz, cín, antikór, olovo, aj ich zliatiny. Tiež sklo, umelú hmotu, textil, papier, akumulátory a elektronický odpad. Adresa: Cintorínska 3646, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047 / 563 23 66
Mobil: 0905 502 504, 0907 502 504, 0911 502 504
E-mail: albert@zbersurovin.sk
Web: http://www.zbersurovin.sk
 

ZBERNÉ SUROVINY, a. s.

 
Odber oceľového a liatinového šrotu (plechy, profily, koľaje, špony atď.), neželezných kovov (hliník, meď, mosadz, olovo atď.), odpadového papiera (noviny, časopisy, lepenky), odpadového skla, plastov (najmä PE fólie, plastového odpadu z výroby) röntgenových filmov, akumulátorov.
 
Adresa: Kragujevská 3, 010 01 Žilina
Tel.: 041 / 564 05 08, 041 / 564 06 37
E-mail: zsza@zsza.sk
Web: http://www.zsza.sk
 

ŽOS - EKO, s. r. o.

 
Odoberajú železný šrot a farebné kovy (Cu, Al, nerez, mosadz), Ni-Cd batérie. Adresa: Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky
Tel.: 043 / 420 55 30, 043 / 420 55 31
Fax: 043 / 420 55 32
E-mail: zos-eko@zos-eko.sk
Web: http://www.zos-eko.sk
 

 

Táto podstránka bola vytvorená: 6. March 2011 - 3:05, naposledy bola upravená: 5. May 2019 - 11:14.