Zoznam predajcov a výrobcov strojov a techniky pre triedený zber odpadu

Vypracovali sme pre Vás zoznam, ktorý Vám pomôže nájsť dodávateľov a odberateľov pri riešení triedeného zberu.

Drviče, mlyny, lisy, triediace linky a dopravníky

Arcon Slovakia, s. r. o.

 

Technológie v oblasti spracovania odpadov:

Pneumatiky, WEEE elektroodpad, chladničky, káble, horčíkové zliatiny, hliník, komunálny odpad, drevo a bio, žiarivky, svetelné zdroje, CRT obrazovky, batérie.

Adresa: Nákovná 9, 821 06 Bratislava
Tel.: 02 / 402 080 30
Fax: 02 / 402 080 39
E-mail: sales@arcon.sk
Web: http://www.arcon.sk
 

ATC COMPOSTING

 

Technológia na triedenie a spracovanie odpadu.

Adresa: Medveďovská 9, 932 01 Veľký Meder
Tel.: 031 / 555 36 33
Fax: 031 / 555 10 68
E-mail: atc@agritechnika.sk
Web: http://www.atc.agritechnika.sk
 

Austrowaren Alphapack GmbH

 

Balíkovacie lisy PRESONA

Untha Shredder

Jednohriadeľové drviace zariadenie.

Adresa: Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Tel.: 02 / 434 227 43
Mobil: 0905 208 321
E-mail: azarpour@austrowaren.sk
 

BELTECH, s. r. o.

 

Dodávajú kompletné triediace linky pre malé prevádzky.

Adresa: Žiškova 596, 395 01 Pacov, ČR
Tel.: 00420 / 36 541 31 11
Fax: 00420 / 36 541 34 44
E-mail: beltech@beltech.cz
Web: http://www.stspacov.cz
 

BOCO PARDUBICE machines, s. r. o.

 
Výroba a dodávky recyklačných liniek na spracovanie plastov, recyklačné stroje na spracovanie fóliových odrezkov, mlyny atď. Adresa: Čepí 1, 533 32 Pardubice, ČR
Tel.: 00420 / 46 679 70 11, 00420 / 605 299 547
Mobil: 0903 327 048
Fax: 00420 / 46 679 70 12
E-mail: info@boco.cz, gami@atlas.sk
Web: http://www.boco.cz
 

Bollegraaf Recycling Machinery

 

Triediace zariadenia, drviče, lisy.

Adresa: Škroupova 540, 541 01 Trutnov, ČR
Tel.: 00420 / 49 981 37 48
Mobil: 00420 / 602 437 003
Fax: 00420 / 49 981 37 48
E-mail: murco@volny.cz
 

Caspro, s. r. o.

 

Recyklačné linky.

Adresa: Južná trieda 78, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 678 00 11
Mobil: 0907 991 357, 0905 787 743
Fax: 055 / 678 01 04
E-mail: caspro@caspro.sk
Web http://www.caspro.sk
 

CODET, s. r. o.

 

Mobilné triediace a drviace lopaty,

šrubové mlyny.

 

Adresa: Karlová 68, 614 00 Brno, ČR
Tel.: 00420 / 54 521 31 02
Mobil: 00420 / 606 532 593
E-mail: codet@codet.cz
Web: http://www.codet.cz
 

ELKOPLAST Slovakia, s. r. o.

 

Lisy na odpad. Veľkoobjemové kontajnery, interiérové a exteriérové nádoby na triedenie odpadu, kontajnery na nebezpečný a zdravotnícky odpad.

Adresa: Partizánska 493 / 80, 914 51 Trenčianske Teplice
Tel.: 032 / 649 13 29
Fax.: 032 / 649 40 60
E-mail: elkoplast@elkoplast.sk
Web: http://www.elkoplast.cz
 

Eurotooling, s. r. o.

 

Balíkovacie, briketovacie lisy a drviče odpadu.

Adresa: Kostelní 988, 768 24 Hulín, ČR
Tel.: 00420 / 57 335 20 91, 00420 / 57 335 14 06
Mobil: 00420 / 603 221 913
Fax: 00420 / 57 335 20 92
E-mail: info@eurotooling.cz, prodej@eurotooling.cz
Web: http://www.eurotooling.cz
 

FinPlan, s. r. o.

 

Drviče, drevoštiepkovače, kompostovače, triediace stroje, paketovacie lisy , recyklačné linky ...

Adresa: Stará prievozská 2, 821 09 Bratislava
Tel.: 02 / 534 160 23
Mobil: 0908 731 456
Fax: 02 / 534 160 20
E-mail: info@recyklacnestroje.sk
Web: http://www.recyklacnestroje.sk
 

Green machines, a. s.

 

Dodáva kompletné bioplynové stanice na využitie komunálnych odpadov, triediace linky, drviče na znižovanie objemu odpadov na skládkach.

Adresa: M.R.Štefánika 32, 075 01 Trebišov
Mobil: 0948 024 168, 0948 024 214
E-mail: machines@greeen-machines.sk
Web: http://www.bioplyn-info.sk/
 

INECS - Ing. Peter Benko

 

Navrhovanie technických riešení a dodávky strojov a zariadení na spracovanie odpadových materiálov. Univerzálne vysokovýkonné kanálové lisy na papier, kartón, PET fľaše, PE fólie, a iné odpadové materiály.

Zariadenia určené na lisovanie penových plastových materiálov.
 

Adresa: Černockého 5, 831 53 Bratislava
Tel.: 0903 427 367
E-mail: peter.benko@inecs.sk
Web: http://www.inecs.sk
 
 
 
 

Ing. ČASTULÍK Peter

 

Technológie spracovania odpadov - priemyslové drviče, paketovacie lisy, nožové mlyny, dopravníky, triediče kompostu.

Adresa: Gogoľova 18, 852 02 Bratislava
Tel.: 02 / 682 080 95
Mobil: 0915 054 958
E-mail: market@castulik.sk
Web: http://www.castulik.sk
 

KINETIK, s. r. o.

 

Triediče, lisy a dopravníky odpadu.

Adresa: Kuklovská 21, 841 04 Bratislava
Tel./fax: 02 / 448 813 80
Mobil.: 0903 721 232
E-mail: kinetik@kinetik1.sk
 

Lemark, s. r. o.

 
Lisovacie kontajnery. Adresa: Dlhá lúka 16 , 968 01 Nová Baňa
Tel.: 045 / 685 64 08
Mobil: 0905 421 327, 0905 117 646
Fax: 045 / 685 78 17
E-mail: lemark@stonline.sk
Web: http://www.lemark.sk
 

LFM - servis SK, s. r. o.

 

Lisy, triediace linky, dopravníky pre odpadové hospodárstvo.

Adresa: Robotnícka 12, 947 03 Hurbanovo
Tel.: 035 / 761 04 20
Mobil: 0905 970 127
E-mail: lfmsk@lfmsk.sk
Web: lfm.cz
 

LMS – Ing. Lubomír Salanci

 
Veľkoobjemové a lisovacie kontajnery. Adresa: Tesárske Mlyňany 187, 951 76 Tesárske Mlyňany
Tel./fax: 037 / 741 78 74
E-mail: info@kontajnery-lms.sk
Web: http://www.kontajnery-lms.sk
 

LUX - PTZ SK, s. r. o.

 

Výroba techniky pre likvidáciu a spracovanie odpadov, lisy.

Adresa: J.G. Tajovského 29, 953 00 Zlaté Moravce
Tel./fax: 037 / 642 23 05
E-mail: koprda.jan@post.cz
Web: http://www.lux-ptz.com
 

LUX Corp, s. r. o.

 

Malé lisy (3-5t lisovacieho tlaku),

veľké lisy (20-30t lisovacieho tlaku),

kontajnerové lisy, horizontálne lisy, dotrieďovacie linky.

Adresa: Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Tel.: 037 / 642 23 05
Mobil: 0902 916 536
Fax: 037 / 642 23 05
E-mail: lux@lux-sk.com
Web: http://www.lux-sk.com
 

MANUTAN Slovakia, s. r. o.

 

Odpadkové koše a kontajnery pre triedený zber odpadu. Balíkové lisy, lisy na PET fľaše, vrecia na odpad, výklopné kontajnery a kontajnery na priemyselný odpad.

Adresa: Ľanová 8, 821 01 Bratislava
Tel.: 02 / 436 343 06
Fax: 02 / 434 208 54
E-mail: manutan@manutan.sk
Web: http://www.manutan.sk
 

MaS technik, s. r. o.

 

Hydraulické lisy.

Adresa: Rajecká cesta 32, 010 01 Žilina
Tel./fax: 041 / 763 48 04
Mobil: 0903 396 396, 0911 596 596
E-mail: mastechnik@mastechnik.sk
Web: http://www.mastechnik.sk
 

OWIPEX, s. r. o.

 

Veľkokapacitné kontajnery, lisovacia kontajnery.

Adresa: Jesenského 1895, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047 / 581 28 88
Mobil: 0902 700 447
Fax: 047 / 581 28 90
E-mail : owipex@stonline.sk
 

Poettinger – stroje, s. r. o.

 

Lisovacie kontajnery, vertikálne, horizontálne, stacionárne , slimákové a briketovacie lisy.

Adresa: Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038 / 762 62 20
Mobil : 0902 923 020
Fax: 038 / 762 62 22
E-mail: vojtech.kakos@poettinger-stroje.sk
Web: http://www.poettinger-oneworld.at
 

PROFING, s. r. o.

 

Vyrába a dodáva drviče plastov.

Adresa: Vrbovská cesta 110, 921 01 Piešťany
Tel.: 033 / 774 97 05, 033 / 773 21 81
E-mail: profing@profing.sk
Web: http://www.profing.sk
 

REDOX, s. r. o.

 

Spoločnosť sa venuje komplexným dodávkam techniky pre zber, triedenie, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov.

Adresa: A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec
Tel.: 047 / 433 40 06
Mobil: 0918 516 353
Fax: 047 / 433 40 06
E-mail: malcekova@redox.sk
Web: http://www.redox.sk
 

RETEMA, s. r. o.

 

Predaj lisov na lisovanie druhotných surovín /papier, plasty, PET fľaše a pod. Briketovací lis na penový polystyrén, briketovacie lisy na papier, plasty, PET fľaše a pod.

Adresa: Ovčiarsko 182, 010 04 Ovčiarsko
Mobil: 0948 040 803
E-mail: andelek@retema.eu
Web: http://www.retema.eu
 

SLOVTRADING, s. r. o.

 

Dvojkomorové lisy (5 t).Nádoby na komunálny a triedený odpad, kontajnery na pevné nebezpečné látky, exteriérové a interiérové nádoby, koše a kontajnery z rôznych materiálov a rôznych rozmerov.

Adresa: Hlavná 209 / 206, 900 23 Viničné pri Pezinku
Tel./fax: 033 / 647 61 46, 033 / 647 62 85
Mobil: 0903 210 073, 0908 177 246
E-mail: slovtrading@slovtrading.sk
Web: http://www.slovtrading.sk
 

SPEKTRA, a. s.

 

Lisovacie kontajnery, vertikálne paketovacie lisy, horizontálne balíkovacie lisy a drviče konárov.

Adresa: Pluhová 49, 832 54 Bratislava
Tel.: 02 / 444 623 74
Mobil: 0903 036 990
Fax: 02 / 443 720 66
E-mail: spektra@ba.telecom.sk
Web: http://www.spektra-ba.sk
 

STEELKOV, s. r. o.

 
Veľkoobjemové kontajnery, lisy na papier. Adresa: Letná 40, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 720 73 96
Mobil: 0905 606 846
E-mail: steelkov@iol.sk
Web: http://www.steelkov.sk
 

TECHNOEURO, s. r. o.

 

Stroje na spracovanie kovového odpadu.

Adresa: Poděbradská 339 / 20,190 00 Praha 9 – Vysočany, ČR
Tel.: 00420 / 2 848 184 21
Tel./fax: 00420 / 2 848 187 35
E-mail: info@technoeuro.cz
Web: http://www.technoeuro.cz
 

Tomra s.r.o. SK

 

Výhradný dovozca lisovacej techniky na triedený a komunalny odpad značky ORWAK

Tomra s.r.o. SK
Hodonínska 8581/17
841 03 Bratislava 42

kontaktna osoba: Ing. Brožek Ján
mobil: 0908/780 434
mail: jana.riglerova@tomra.com

TOP MACHINES, s. r. o.

 

Predaj nových aj použitých strojov a strojných zariadení na spracovanie plastov.

Adresa: Nám. 14. října 1307 / 2, 150 00 Praha 5, Smíchov, ČR
Mobil: 00420 / 725 249 499
E-mail: top-machines@E-mail.cz
Web: http://www.topmachines.cz
 

Topeko, s. r. o.

 

Paketovacie lisy, triediace linky, dopravníky.

Adresa: Kapitulská 22, 917 01 Trnava
Tel./fax: 033 / 558 46 98
Mobil: 0902 354 969
E-mail: topeko@topeko.sk
Web: http://www.topeko.sk
 

ZEUS Sp. z o.o

 

Kontajnery na komunálny odpad - kontajnery použité pre selektívny zber odpadu - skla, papiera, použitých plastov.

Adresa: Pl. Czarnieckiego 10,Piotrków Trybunalski 97-300, Polsko
Tel.: 0048 / 44 732 38 50
Fax: 0048 / 44 732 38 51
E-mail: zeus@zeus-pl.com
Web: http://www.zeus-pl.com
 

 

Táto podstránka bola vytvorená: 6. March 2011 - 2:58, naposledy bola upravená: 8. July 2015 - 19:43.