Príslušenstvo ku kompostovaniu

ZOZNAM PREDAJCOV A VÝROBCOV STROJOV, TECHNIKY A ZARIADENÍ PRE KOMPOSTOVANIE

Úvod / Stroje na kompostovanie pre kompostárne, obecné kompostoviská /
Stroje na kompostovanie pre záhrady a malé prevádzky
/ Príslušenstvo ku kompostovaniu /
Firmy dodávajúce technologie a projektantské firmy / Kompostovacie zásobníky /
Chovatelia a predajcovia dážďoviek

 

AFT Bratislava, s. r. o.

 

Laboratórna a meracia technika.

Adresa: Bojnická ulica 10, 831 04 Bratislava 3
Tel./fax: 02 / 444 611 04
Mobil: 0902 126 826 - Ing. Alžbeta Trgová
E-mail: aft_bratislava@yahoo.com
Web: http://www.aft.szm.sk

 

AGROINTEG, s. r. o.

 

Kompostovacia textília - TOP TEX a meracia technika používaná pri kompostovaní.

Adresa: Zemědelská 1, 613 00 Brno, ČR
Tel.: 00420 / 54 513 50 74 – 5
Fax: 00420 / 54 513 50 73 - Ing. Josef Šrefl
E-mail: agrointeg@agrointeg.cz
Web: http://www.agrointeg.cz

 

Agrona, s. r. o.

 

Bio-enzymatický prípravky – Biokompost a Culturpur.

Adresa: Žitná 17, 010 01 Žilina,
Tel.: 041 / 724 69 52, 041 / 763 25 94, 041 / 700 25 03
Fax: 041 / 724 25 01
E-mail: agrona@agrona.sk
Web: http://www.agrona.sk

 

BIO EKO, s. r. o.

 

Urýchľovač kompostovacieho procesu – Ekokompost.

Adresa: Bezručova 16, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035 / 643 24 36
Fax: 035 / 643 24 35
E-mail: bioeko@nextra.sk
Web: http://www.bioeko.sk

 

BIOCLEAN - bakterie a enzymy

 

Urýchľovač kompostovacieho procesu – Biokompost.

Adresa: Radek Sojka, Na Kůtách 50, 739 32 Řepiště, ČR
Tel.: 00420 / 739 418 437
E-mail: bioclean@seznam.cz
Web: http://bakterie-a-enzymy.cz

 

BIOS - Juraj Zvarik

 

Bio-enzymatický prípravok Oxygenátor.

Adresa: Lidické námestie 16, 040 22 Košice
Mobil: 0904 350 368
Fax: 055 / 671 77 28
E-mail: bios@bios-zvarik.sk
Web: http://www.bios-zvarik.sk

 

BRUTO, s. r. o.

 

Váhy a vážiace systémy.

Adresa: Trnavská cesta 913, 926 01 Sereď
Tel.: 031 / 789 28 30
Fax: 031 / 789 13 71
E-mail: info@bruto.sk
Web: http://www.bruto.sk

 

GARDECO, s. r. o.

 

Urýchľovače kompostovania – Floran biokompostér a Culturpur.

Adresa: Mírové náměstí 111, 281 61 Kouřim, ČR
Tel.: 00420 / 607 507 103, 00420 / 723 538 767
E-mail: info@gardeco.cz
Web: http://www.gardeco.cz

 

GAS Trade, s. r. o.

 

Bimetalové teplomery.

Adresa: Černochov Vrch 1229, 916 01 Stará Turá, prev. Dr. Úradníčka 191
Tel.: 032 / 775 28 24
Mobil: 0905 341 977
Fax: 032 / 776 03 98
E-mail: obchod@gastrade.sk
Web: http://www.gastrade.sk

 

CHEMINA, s. r. o.

 

Bio-enzymatický prípravok Oxygenátor.

Adresa: Ligetská 31, 972 51 Handlová
Tel.: 046 / 547 21 76, 046 / 547 21 78
Fax: 046 / 547 21 77
E-mail: chemina@chemina.sk
Web: http://www.chemina.sk

 

ILABO, s. r. o.

 

Laboratórna a meracia technika.

Adresa: Trstínska 13, 841 06 Bratislava
Tel.: 02 / 526 254 34 – 35
Fax: 02 / 526 254 36 - Ing. Miloslava Blechová
E-mail: info@ilabo.sk
Web: http://www.ilabo.sk

 

Ing. Peter Trančík – Inspect

 

Váhy pre nákladnú dopravu, pre poľnohospodárstvo a priemysel.

Adresa: Tolstého 28, 040 01 Košice
Tel./fax: 055 / 632 46 94, 055 / 633 17 71
E-mail: inspect@inspect.sk
Web: http://www.inspect.sk

 

INTERTEC, s. r. o.

 

Laboratórna a meracia technika.

Adresa: Šalková-Hronská 6, 974 06 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 415 42 56
Tel./fax: 048 / 415 42 61, 048 / 412 44 54
E-mail: anutterova@intertec.sk
Web: http://www.intertec.sk

 

ites Vranov, s. r. o.

 

Laboratórna a meracia technika.

Adresa: Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 446 19 61, 443 11 39
Tel./fax: 057 / 442 20 97
E-mail: ites@ites.sk
Web: http://www.ites.sk

 

JELÍNEK – TRADING, s. r. o.

 

Bio-enzymatický prípravok Floran a Agro.

Adresa: Zarámí 4432, 760 01 Zlín, ČR
Tel.: 00420 / 57 759 09 11
Fax: 00420 / 57 759 09 22
E-mail: kompostery@kompostery.cz
Web: http://www.kompostery.sk

 

Jozef Mištrík - SEVAZ

 

Váhy pre nákladnú dopravu, pre poľnohospodárstvo a priemysel.

Adresa: Predmier 462, 013 51 Predmier (Bytča)
Tel./fax: 041 / 552 11 47
Mobil: 0903 525 105, 0918 626064
E-mail: sevaz@vahy-servis.sk
Web: http://www.vahy-servis.sk

 

JRK Waste Management, s. r. o.

 

Bio-enzymatický prípravky na urýchlenie kompostovania Floran, Agro a Oxygenátor.

Adresa: P. O. Hviezdoslava 33, 010 01 Žilina
Mobil: 0948 900 992, 0948 900 994, 0948 900 997
E-mail: mojmir.jirikovsky@jrk.sk
Web: http://www.kompostery.sk

 

JUTA SLOVAKIA, s. r. o.

 

Výrobca geotextílie NETEX.

Adresa: Vašinova 61, 949 01 Nitra
Tel.: 037 / 653 70 09
Mobil: 0905 442 108
Fax: 037 / 653 70 09
E-mail: krcho@juta.cz
Web: http://www.juta.cz

 

KRAJSPOL SK, s. r. o.

 

Váhy pre nákladnú dopravu, pre poľnohospodárstvo a priemysel.

Adresa: Závodská cesta 14, 010 01 Žilina
Tel.: 041 / 723 44 54
Fax: 041 / 723 44 74
E-mail: obchod@krajspol-vahy.sk
Web: http://www.krajspol-vahy.sk

 

LEMUS

 

Ing. Michaela Spodniaková

Biologický urýchľovač kompostu - El Campo Kompost.

Adresa: A. Bernoláka 35, 960 01 Zvolen
Tel.: 0911 131 454
E-mail: http://www.obchod@mydliveorechy.sk
Web: http://www.lemuss.sk

 

Mountfield SK

 

Urýchľovač kompostu – Agro.

Adresa: Červenej Armády 1, 036 01 Martin
Tel.: 043 / 430 37 73
Fax: 043 / 422 23 38
E-mail: mountfield@mountfield.sk
Web: http://www.mountfield.sk

 

PREMATLAK, a. s.

 

Bimetalové teplomery.

Adresa: Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
Tel.: 032 / 775 35 99
Fax: 032 / 775 38 08
E-mail: prematlak@prematlak.sk
Web: http://www.prematlak.sk

 

Proeco, s. r. o.

 

Bio-enzymatický prípravok na urýchlenie kompostovania Bactisan Kompost.

Adresa: Priemyselná 1 / 2034, 031 01 Liptovský Mikuláš
Mobil: 0915 811 072, 0911 996 442
Fax: 044 / 55 70 992
E-mail: ivan.kuban@proeco.sk, lubos.kapusnica@proeco.sk
Web: http://www.proeco.sk

 

SLAVUS, s. r. o.

 

Teplomery a laboratórna technika.

Adresa: Drobného 27, 841 01 Bratislava – Dúbravka
Tel.: 02 / 644 625 51 Fax: 02 / 644 625 57
E-mail: slavus@slavus.sk
Web: http://www.slavus.sk
 

STS Levice

 

Poľnohospodárske teplomery a vlhkomery.

Adresa: Konopná 4, 934 05 Levice
Tel.: 0907 127 650
Fax: 036 / 631 43 44
E-mail: stslevice@stslevice.sk
Web: http://www.stslevice.sk

 

TATRAĽAN, s. r. o.

 

Výrobca geotextílie Tatratex.

Adresa: Michalská 18, 060 01 Kežmarok
Tel.: 052 / 466 35 23
Fax: 052 / 452 36 70 – tuzemský odbyt
E-mail: odbyt@tatralan.sk
Web: http://www.tatralan.sk

 

Tomáš Onderek – BioExpert

 

Urýchľovač kompostovania – OxyBreak.

Adresa: Potoční 564, 735 32 Rychvald, ČR
Tel.: 00420 / 605 254 746
E-mail: info@bioexpert.cz
Web: http://www.bioexpert.sk

 

 

Táto podstránka bola vytvorená: 6. March 2011 - 2:54, naposledy bola upravená: 21. June 2011 - 10:55.