Burza pre školy


Vzhľadom na obmedzené kapacity, časové aj priestorové, musí byť burza v škole v menšom rozsahu. Predmetom burzy by mali byť veci ako knihy, drobná elektronika, šatstvo, hračky, športové potreby, dekoratívne predmety

1. Veci na burzu môžete odoberať na spôsob komisionálneho predaja - tie, na ktoré nebude odbyt budú odovzdané majiteľom späť, alebo odoberiete všetky veci s tým, že ich po akcii odovzdáte dohodnutým subjektom, prípadne zvolíte kombináciu oboch spôsobov.
2. Pre školu je asi najideálnejší ten prvý spôsob. Ideálne je burzu zorganizovať v jeden, max. dva dni. Každý, kto veci donesie ich môže napr. ponúkať sám a tie, ktoré si nikto nevezme, si odnesie späť domov.
3. Ak si vyberiete druhý spôsob, musíte nájsť pre ostávajúce veci odberateľa (musí to byť ešte pred konaním burzy!). Kontaktujte charity, detské domovy, ubytovne pre bezdomovcov... Zistite u nich záujem o druh a počet vecí. Zvyšný textil, o ktorý by nikto nemal záujem, je možné venovať zvieracím útulkom, ZOO...
4. Určite si termíny pre odoberanie vecí a termíny pre venovanie vecí.