Nevhadzujte reklamy

Reklamy v schránke tvoria až 15 kg odpadu ročne na jednu domácnosť. Za obeť im padne na Slovensku viac ako 400 000 stromov ročne. Našej organizácii sa už pred niekoľkými rokmi podarilo dosiahnuť, že zákon o reklame rieši aj túto nechcenú reklamu. Každý adresát má možnosť označiť svoju schránku nápisom „Nevhadzujte reklamy“. Tá zabezpečuje, že roznášači reklamy Vašu schránku vynechajú.
Nezáleží pritom, či ide o upozornenie vyrobené „na kolene“, alebo o nálepku výraznej farby, akú ponúkame my. Dokonca ak nechcete mať takto označenú schránku a zároveň nechcete dostávať reklamu, môžete upozorniť doručovateľa reklamných materiálov aj písomným oznámením. V prípade, že napriek tomu nájdete letáky v schránke, máte viacero možností, ako to riešiť. Môžete kontaktovať doručovateľa reklamy (firmy zamerané na distribúciu reklamy - študentské servisy a pod.), alebo samotnú propagovanú firmu. Možným riešením je však aj podanie podnetu na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je orgánom dozerajúcim na dodržiavanie tohto ustanovenia zákona o reklame. Sankcia za porušenie sa pritom pohybuje až do výšky 66 300 € (2 000 000 Sk).

Nevhadzujte reklamyNevhadzujte reklamy