Ako zorganizovať burzu

Účelom burzy je opätovné používanie vecí, ktoré by jeden vyhodil ako nepotrebné, druhý by ich však ešte mohol využiť. Občania, ktorí majú nepotrebné veci ich donesú na určené miesto v určenom čase. Po pretriedení sa tie budú ponúkať širokej verejnosti, ľudia môžu prísť a vyberať.

1. Zvážte, v akom rozsahu chcete organizovať burzu: pre aký záber ľudí bude určená, aké veci budete prijímať a akú veľkú propagáciu chcete pre burzu urobiť. Predmetom burzy by mali byť veci ako knihy, nábytok, spotrebiče, šatstvo, hračky, športové potreby, dekoratívne predmety...


2. Podľa rozsahu akcie zabezpečte vhodnú miestnosť pre príjem a výdaj vecí, prípadne skladovanie istý čas po akcii.


3. Veci na burzu môžete odoberať na spôsob komisionálneho predaja (ďalej len komis) - tie, na ktoré nebude odbyt budú odobraté majiteľom späť, alebo odoberiete všetky veci s tým, že ich po akcii odovzdáte dohodnutým subjektom, prípadne zvolíte kombináciu oboch spôsobov.


4. Ak si zvolíte komis, zabezpečte, aby sa ľudia po zvyšné veci naozaj vrátili. Ideálne je, keď ľudia, ktorí sa chcú zbaviť dobrých, ale nepotrebných vecí z domácnosti, tieto veci darujú bezplatne.


5. Ak nevolíte komis, zabezpečte si pred konaním burzy odber vecí, ktoré si nikto nevezme, je to veľmi dôležité, inak vám zostane veľká kopa vecí, ktoré možno ani nebudete mať kam uložiť– kontaktujte charity, detské domovy, ubytovne pre bezdomovcov... Zistite u nich záujem o druh a počet vecí. Zvyšný textil, o ktorý by nikto nemal záujem, je možné venovať zvieracím útulkom, ZOO, v krajnom prípade odniesť na Zberný dvor.


6. Určite si termíny pre odoberanie vecí a termíny pre predaj/venovanie vecí. Je jednoduchšie časovo oddeliť príjem a výdaj vecí.


7. Zabezpečte odvoz zvyšných vecí z burzy.


8. Zabezpečte si dostatok pomocníkov, hlavne počas konania burzy.


9. Zabezpečte propagáciu akcie (čo, kedy, kde, prečo, za koľko organizujete). Podľa toho, koľko ľudí – darcov a príjemcov chcete pozvať na burzu, zvoľte média. Propagácia môže prebehnúť prostredníctvom plagátov, rádia, miestnej TV, e-mailovej rozposielky, webu.


10. Finančné pokrytie organizovania burzy môžete zabezpečiť tým, že od ľudí, ktorí prídu na burzu nakupovať, budete vyberať poplatok. Poplatok môže byť symbolický, alebo môže byť určená cena každej veci. Cena by nemala brániť efektívnemu predaju vecí. Výťažok burzy môže byť tiež venovaný na prospešné účely.