Chemikálie mimo kontroly

Mnoho výrobkov, ktoré nás obklopujú - či už je to elektronika. kozmetika, nábytok, odevy, náterové hmoty... - obsahuje zmes látok vyrobených v chemickom závode. Chemikálie sa používajú z rôznych dôvodov - kvôli vôni, aby zabili baktérie... Nazdávame sa, že tieto chemické látky boli najskôr testované či nie sú jedovaté, ale bohužiaľ, vo väčšine prípadov sa tak neudialo.

O vyše 95 % zo 100 000 chemikálií používaných v Európe pritom nemáme žiadne, alebo len neúplné informácie týkajúce sa ich vplyvu na zdravie a životné prostredie. Od výrobcov sa totiž stále nepožaduje, aby poskytli bezpečnostné údaje o väčšine chemikálií.

Rizikové, alebo neotestované chemikálie sa nachádzajú takmer v každom výrobku, s ktorým prichádzame do styku, a pôsobí na naše zdravie. Naše telá sú znečistené viac ako 300 priemyselnými chemickými látkami. Takými, ktoré sa v telách našich prastarých rodičov nenachádzali. Mnohé z týchto látok súvisia s chorobami, akými sú napr. rakovina semenníkov a prostaty, ktorých počet sa zvyšuje.

Vedecké štúdie z posledných rokov dokázali prítomnosť nebezpečných chemikálií aj v detských hračkách, oblečení a kozmetike určenej deťom.