Ekologizácia zdravotníctva

Zdravotnícke zariadenia negatívne vplývajú na prostredie aj zdravie ľudí  produkciou a najmä spaľovaním nadmerného množstva odpadu a používaním niektorých toxických látok. Aj keď prvoradou úlohou zdravotníctva je liečiť a pomáhať pacientom, nesmie sa zabúdať aj na jeho vplyv na životné prostredie, ktoré následne ovplyvňuje zdravie a vyvoláva rozličné ochorenia. Tento zacyklený problém je možné riešiť a tým znížiť riziko pre prostredie aj zdravie pacientov.

Kampaň je zameraná na pomoc a poradenstvo nemocniciam v oblasti odpadového hospodárstva, zavádzanie a realizáciu pilotných projektov pre celkové znižovanie množstva produkovaného odpadu a tiež pomoc pri náhrade PVC materiálov používaných v zdravotníctve bezpečnejšími alternatívami.