TRIEDENIE A RECYKLÁCIA ODPADOV – SÚČASŤ NÁŠHO KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Hlavná 326, 900 41 Rovinka, Priatelia Zeme - SPZ a Recyklačný fond Vá s pozývajú na na odborný konzultačný seminár TRIEDENIE A RECYKLÁCIA ODPADOV – SÚČASŤ NÁŠHO KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

Začiatok: 16.06.2009 9:15

Miesto konania: veľká zasadačka č. 401, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky - TSÚP, 900 41 Rovinka č. 326

 

CIEĽOVÁ SKUPINA: obce a mestá, firmy nakladajúce s odpadmi.

CIEĽ SEMINÁRA: informovať mestá a obce o možnostiach trvalo udržateľného nakladania s komunálnym odpadom (KO) s dôrazom na vytvorenie motivačného prostredia pre pôvodcov odpadu a ich efektívneho zapojenia do zavedeného systému.


OBSAH:

1. Súčasný stav recyklácie odpadov
na Slovensku

2. Legislatíva v oblasti separovaného
zberu odpadov

3. Separovaný zber odpadov

4. Zberné dvory

5. Biologické odpady

6. Informačná kampaň

7. Čierne skládky a spaľovanie odpadov
v obciach

8. Príklady z obcí/miest, kde úspešne
funguje separovaný zber

9. Diskusia

ORGANIZAČNÉ POKYNY:


Konzultant: RNDr., Ing. Peter VOZÁR
Recyklačný fond
zástupca MŽP SR
zástupcovia samospráv
Mgr. Lenka BEZNÁKOVÁ
Mgr. Katarína VRÁBĽOVÁ
Branislav MOŇOK

Termín: 16. jún 2009 /utorok/

Miesto: veľká zasadačka č. 401
Technický a skúšobný ústav
pôdohospodársky - TSÚP
900 41 Rovinka č. 326

Začiatok: o 9,15 h
- prezentácia od 8,30 h
! Prosíme o dochvíľnosť !

Ďalšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Viac informácií:

PrílohaVeľkosť
Pozvánka s prihláškou na stiahnutie136.5 KB