Záujem škôl o Klimatickú Alianciu rastie

BRATISLAVA, 21.11.2007

Prednáškové turné Klíma bez hraníc, ktoré pre slovenské školy od septembra pripravili Priatelia Zeme–CEPA, je úspešné. Už sedem škôl sa zaviazalo, že bude triediť odpad, šetriť energie a do vyučovacieho programu zahrnie témy súvisiace s klímou. Zatiaľ ide o základné školy na strednom a východnom Slovensku.

„Chceme viesť žiakov k aktívnej separácii odpadov a k zberu odpadov určených na recykláciu ako papier, hliník, či tetrapakové obaly,” hovorí učiteľka prírodopisu Jana Pilarčíková zo základnej školy Važecká v Prešove a pokračuje: „V okolí školy budeme mapovať výskyt skládok odpadu a v školskom časopise budeme uverejňovať články s tematikou životného prostredia”.

Tieto aktivity vyplývajú z členstva v Klimatickej Aliancii (KA), o ktoré Prešovčania požiadali spolu s ďalšími základnými školami v Košiciach, Zvolene, Žiari nad Hronom, či Rimavskej Sobote. Urobili tak na základe prednášok, ktoré pre nich v rámci turné „Klíma bez hraníc” pripravili Priatelia Zeme–CEPA. K dnešnému dňu bolo v rámci projektu realizovaných po celom Slovensku 11 seminárov „Klíma bez hraníc“ a 12 iných informačno–osvetových aktivít, ktorých sa zúčastnilo viac než 500 účastníkov, predovšetkým pedagógov zo základných a stredných škôl.

„Členstvo v KA neznamená pre školy žiadne výdavky. Naopak, otvára im možnosť budovať partnerstvá so školami v zahraničí a je určite plusom aj pri získavaní finančných prostriedkov z rôznych fondov a grantov. KA je považovaná za prestížnu značku,” hovorí Ivana Jaššová, ktorá s Priateľmi Zeme-CEPA na projekte spolupracuje.

Aktivity na ochranu klímy, ktoré môžu po vstupe do KA školy rozvíjať, sú pestré. Okrem triedeného zberu môžu podporovať bezmotorovú dopravu detí na ich každodennej ceste do školy, prispievať k úsporám energií na škole, rekonštruovať svoje vykurovacie systémy tak, aby využívali obnoviteľné zdroje energie, budovať kompostoviská, propagovať biopotraviny a miestnu produkciu potravín a podobne.

Klimatická Aliancia združuje okrem škôl najmä mestá, obce a mimovládne organizácie, a to v 17 európskych štátoch. Členmi KA sú popri malých vidieckych obciach a mestách aj veľkomestá ako Barcelona, Berlín, či Viedeň. Celkový počet obyvateľov Európy žijúcich v členských mestách KA predstavuje asi 50 miliónov. Viac informáciíIvana Jaššová, koordinátorka projektu Dajme šancu Slnku, Tel.: 02/ 52 96 29 29, email: jassova@zivica.sk
Rudolf Pado, lektor projektu Dajme šancu Slnku, Tel.: 0903 028 364, email.: oztatry@slovanet.sk
Kľúčové slová: klimatické zmeny