Spolupráca medzi obcami na Strednej Morave ako inšpirácia pre Podpoľanie

Banská Bystrica, 30.10.2007

Starostovia, poslanci a pracovníci obecných úradov a neziskových organizácií z Mikroregiónu Podpoľanie navštívili v utorok 23. októbra Strednú Moravu. Počas exkurzie, ktorú pre nich pripravili Priatelia Zeme–CEPA, sa stretli s predstaviteľmi obcí v okolí Přerova a oboznámili sa s tým, ako úspešne spolupracujú pri využívaní eurofondov. Obciam v moravskom Mikroregióne Moštěnka sa darí úspešne realizovať spoločné projekty užitočné pre celý región a financovať ich z fondov Európskej únie. Mikroregiónu s 10 000 obyvateľmi pri tom pomáha Centrum pro komunitní práci Střední Morava.

Jedným z nich je projekt „Mladí pro Venkov – Venkov pro mladé“. Jeho cieľom je zastaviť odliv mladých vzdelaných ľudí z vidieka, čo sa aj darí. Manažéri projektu oslovili nezamestnaných absolventov škôl a matky po materskej dovolenke a ponúkli im účasť na kurze, na ktorom získali vedomosti o celom cykle prípravy projektov. Zo 17 účastníkov vybrali šesť najlepších a tí získali na rok zamestnanie ako manažéri pre rozvoj vidieka. Teraz pripravujú žiadosti o podporu z fondov EÚ pre samosprávy, pričom úspešné projekty aj riadia. Celý tento tím, ktorý sa volá Poradenské centrum venkova, platí Európsky sociálny fond.

„Podobné servisné centrum pripravujeme aj pre Mikroregión Podpoľanie. Bude poskytovať informačné a konzultačné služby a pomáhať obciam pripravovať projekty pre štrukturálne a iné verejné fondy,“ hovorí Ing. Katarína Lukáčova z Priateľov Zeme–CEPA.

Účastníkov exkurzie zaujalo aj pútavé rozprávanie o histórii a využití zámku Dřevohostice, z ktorého si obec postupne buduje múzeum, galériu, byty pre sociálne slabších spoluobčanov a zdravotne postihnutých. Oboznámili sa aj s ďalšími projektmi, ktoré podporujú rozvoj poznávacej turistiky, vrátane cyklotrás a tradičnej pálenice. Pri budovaní cyklotrasy obce navzájom spolupracovali, aby bol región pre návštevníkov rozmanitý a atraktívny.

Zástupcovia z Mikroregiónu Podpoľanie navštívili aj obecnú knižnicu v Radslaviciach, ktorá bola už druhýkrát ocenená ako najlepšia knižnica Českej republiky. Obec si z knižnice urobila centrum kultúry, ktoré pravidelne navštevuje každý tretí občan obce. Deti i dospelí ho využívajú nielen na čítanie, ale aj na organizovanie stretnutí obecných spolkov, kultúrnej komisie, kurzov a krúžkov.

Exkurzia bola súčasťou procesu príprav servisného centra pre Mikroregión Podpoľanie, ktoré v spolupráci s mestami a obcami tohto mikroregiónu pripravujú Priatelia Zeme-CEPA.

V prípade záujmu sú Priatelia Zeme-CEPA pripravení organizovať exkurzie aj na ďalšie zaujímavé miesta na Slovensku a v Čechách. „Lepšie raz vidieť ako viackrát počuť alebo čítať. Menšie obce sú vzhľadom na svoje rozpočty takpovediac odsúdené na vzájomnú spoluprácu. Príkladov a výsledkov dobrej spolupráce je v okolitých regiónoch dostatok. Vždy stojí za to nechať sa nimi inšpirovať,“ uzatvára K. Lukáčová.
Viac informáciíKatarína Lukáčová, projektová koordinátorka, Priatelia Zeme–CEPA, mobil: 0902 721 524, klukacova@changenet.sk