Slabé miesta energetickej politiky EÚ: emisie a biopalivá

Brusel, 24.01.2008

Návrhy Európskej komisie (EK) v oblasti energetickej politiky sú pre Priateľov Zeme sklamaním. Záväzok znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 iba o pätinu je pre boj s klimatickými zmenami nedostatočný. Problémom je aj podpora biopalív. “Sľubné časti tohto návrhu zatieňuje cieľ znížiť emisie iba o 20 percent. Európska únia by mala plniť dohody z Bali a zaviazať sa aspoň k 30-percentnému poklesu. Vyzývame preto Európsky parlament aj Radu, aby energetický balíček v tomto bode zmenili,” hovorí Sonja Meister z európskych Priateľov Zeme.

Priatelia Zeme kritizujú aj podporu, ktorú EK vyjadruje biopalivám. Ignoruje tak rady vlastných odborníkov a rastúce medzinárodné znepokojenie.

”Pestovať rastliny na palivo pre naše smädné a neefektívne autá je pre životné prostredie pohroma. Tvrdenie, že biopalivá sú udržateľné, je urážkou chudobných celého sveta, ktorí budú musieť za svoje jedlo platiť viac. Európska únia by sa mala vzdať svojho cieľa, aby 10 percent všetkých palív v doprave tvorili biopalivá.,” uvádza koordinátor pre biopalivá Adrian Bebb.

Naopak, Priatelia Zeme oceňujú návrh EK, aby obnoviteľné zdroje energie predstavovali do roku 2020 na území Európskej únie jednu pätinu. Viac informáciíSonja Meister, koordinátorka pre klimatickú kampaň, európski Priatelia Zeme,
Tel.:+ 49 176 64608515 (German mobile), email: sonja.meister@foeeurope.org

Francesca Gater, koordinátorka pre komunikáciu, európski Priatelia Zeme:
Tel: +32 2542 6105, email: francesca.gater@foeeurope.org
Kľúčové slová: klimatické zmeny