Priatelia Zeme-SPZ pozývajú na ôsmy ročník Ekotábora

Košice, 11.07.2005

Priatelia Zeme-SPZ na posledný júlový týždeň pripravili ôsmy ročník Ekotábora. Jeho účastníci absolvujú výúčbu tradičných remesiel, prednášky o ekológii a ľudských právach a budú si môcť vyskúšať aj prácu na ekofarme. Tábor určený predovšetkým mladým ľuďom, ale aj dospelým, sa uskutoční od 23. do 31. júla na Ranchi Transylwahnja pri Nižnej Kaloši v okrese Rimavská Sobota. Jeho cieľom je sprostredkovanie informácií o alternatívach ku konzumnému spôsobu života, poznávanie okolitej prírody, a pomoc miestnej komunite. Okrem prác ako pomoc pri výstavbe slamenej strechy, lesného domčeka a plota, usporiadajú účastníci v obciach informačné aktivity o znižovaní a recyklácí odpadov. Vyskúšať si budú môcť aj tradičné kosenie a ďalšie práce spojené s fugovaním ekologickej farmy. Spolu s lektormi sa budú učiť tradičné remeslá - hrnčiarstvo, textilné techniky, košíkárstvo, drotárstvo, výroba drevených lyžičiek a pečenie chleba.

Večerný program budú tvoriť prednášky a diskusie. Prednáška Erika Baláža z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK o lese a udalostiach v Tatrách bude spojená s celodenným poznávacím výletom. Igor Chyra z Pospolitosti pre harmonický život Zaježová bude hovoriť o tom, prečo je súčasný spôsob nášho života neudržateľný, ale aj o hľadaní súvislostí a o možných riešeniach. Na negatívne dopady ekonomickej globalizácie sa zameria Juraj Zamkovský z Priateľov Zeme-CEPA. Medzi prednášajúcimi bude aj Daniela Hivešová-Šilanová zo Združenia Jekhetane, nominovaná na Nobelovu cenu mieru, ktorá sa bude venovať mýtom o Rómoch. O fungovaní ekofarmy a chove koní bude rozprávať Katarína Pipová z Rancha Transylwahnja a riešeniach problému odpadov Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme-SPZ.

Organizátori pre účastníkov pripravili dva celodenné výlety a aj koncert rómskych muzikantov a minikurz bubnovania. Účastníci počas minulých ročníkov ocenili, že stretnutie bolo pre nich zdrojom nových zážitkov, skúseností a často aj impulzom pre zmenu spôsobu života. Viac informáciíViac informácií o tábore záujemcovia nájdu na internetovej stránke: www.priateliazeme.sk/spz.
Na Ekotábor Priateľov Zeme-SPZ sa možno prihlásiť telefonicky (055 / 677 1 677), e-mailom (machova@priateliazeme.sk) alebo prostredníctvom formuláru na internetovej stránke Priateľov Zeme-SPZ.