Priatelia Zeme privítajú hostí z rozvojových krajín zasiahnutých ťažbou ropy

Banská Bystrica/Bratislava, 13.11.2008

Priatelia Zeme-CEPA spoluorganizujú 13. až 15. novembra turné environmentálnych aktivistov z Nigérie a Gruzínska. Hostia sem prídu podať svedectvá z prvej ruky o dopadoch fosílnych projektov financovaných Európskou investičnou bankou (EIB). Európska investičná banka je v celkovom objeme ročných investícií najväčšou verejnou finančnou inštitúciou na svete. Jej ročné investičné portfólio približne 48 miliárd eur (1446 mld. Sk) takmer dvojnásobne prevyšuje pôžičky Skupiny Svetovej banky. EIB doteraz neprijala záväzné environmentálne a sociálne štandardy, ktoré by regulovali jej investičnú činnosť. Mimovládne organizácie ju kritizujú kvôli investíciám do kontroverzných projektov v rámci EÚ i mimo nej. „EIB, v ktorej má zastúpenie aj Slovensko, podporuje v tzv. rozvojových krajinách projekty ťažby fosílnych palív, ktoré majú závažné environmentálne a sociálne dopady,“ vysvetľuje Ivan Lesay, národný koordinátor siete CEE Bankwatch. Objem úverov EIB v tzv. rozvojových krajinách z roka na rok rastie. EIB napriek deklarovaným princípom udržateľného rozvoja a znižovania chudoby podporuje projekty ako napríklad ropovod Čad – Kamerun (na projekte sa odmietla podieľať dokonca aj Svetová banka) alebo Západoafrický plynovod. Ďalší kontroverzný projekt – ropovod Baku – Tbilisi – Cejhan je zasa odstrašujúcim modelom projektu ťažby ropy v regióne Zakaukazska a Strednej Ázie. Práve o ničivých dopadoch týchto projektov prídu v rámci svojho stredoeurópskeho turné informovať Prince Chima Williams z Nigérie a David Chipashvili z Gruzínska. Verejné podujatia sa budú konať v ČR, na Slovensku a v Poľsku. Aktivisti sa na Slovensku predstavia 13.11.2008 v Banskej Bystrici a 14.11.2008 v Bratislave v rámci filmového festivalu Jeden svet. Po celý čas svojho pobytu budú k dispozícií novinárom. Viac informácií o ich programe a celom podujatí nájdete tu: http://www.priateliazeme.sk/cepa/index.php?id=&level=&x=3128. Hostia aj organizátori turné a celej kampane – CEE Bankwatch a Priatelia Zeme-CEPA – požadujú, aby EIB do konca roku 2009 zastavila financovanie ropných projektov a zaviedla opatrenia na minimalizáciu dopadov svojich investičných aktivít na rozvoj a klímu. Priatelia Zeme-CEPA adresovali otvorený list s touto požiadavkou najvyššiemu slovenskému zástupcovi v EIB, ministrovi financií SR Jánovi Počiatkovi. Pod otvorený list sa podpísali kľúčové slovenské MVO, ktoré sa zaoberajú ochranou klímy a ľudskými právami. Viac informáciíIvan Lesay, Priatelia Zeme-CEPA, národný koordinátor siete CEE Bankwatch Tel.: 0918 628 575, lesay@changenet.sk
Kľúčové slová: EIB