Priatelia Zeme-CEPA: Posledná šanca vystúpiť z II. piliera

Bratislava, 16.06.2008

Priatelia Zeme-CEPA upozorňujú ľudí, ktorí si sporia na dôchodok v II. pilieri, aby zvážili možnosť z neho vystúpiť. Termín je už len do 30.6.2008. Druhý pilier je rizikový pre mnohých občanov, najmä pre ľudí s nižším príjmom či krátko pred dôchodkovým vekom. Tí, ktorí doň vstúpili, mali by svoju voľbu prehodnotiť na základe ekonomickej výhodnosti budúcich výnosov a existujúcich rizík. II. pilier je nevýhodný okrem iného aj pre vysoké riziko obchodovania s peniazmi na kapitálových trhoch, ktoré sú nestabilné. Sporiteľom nikto negarantuje ani zhodnocovanie o infláciu, ako je to v I. pilieri. Jedným z najbežnejších argumentov v prospech II. piliera je možnosť dediť úspory. „Je pochopiteľné, že ľudia chcú zabezpečiť rodinu, ale zmyslom dôchodkového systému nie je akumulácia úspor pre pozostalých, ale zabezpečenie dôchodcov. Štandardné systémy zabezpečenia alebo poistenia bežne fungujú tak, že ľudia odvádzajú do poisťovne peniaze a keď sa im nič nestane, peniaze sa im nevrátia“, vysvetľuje Ivan Lesay z Priateľov Zeme-CEPA. Tzv. dôchodková reforma u nás znamená aj to, že zisk z operácií súkromných DSS sa sprivatizoval, zatiaľ čo riziko z týchto operácií sa rozložilo na celú spoločnosť. V praxi to znamená, že ak budú trhy, na ktorých budú DSS podnikať, stabilné a DSS budú so svojimi výnosmi dobre hospodáriť, získajú DSS a aj ľudia, ktorí zdedia po predčasne zosnulých rodičoch. Avšak v prípade nepriaznivého vývoja na dlhodobo nepredvídateľných finančných trhoch alebo kvôli zlému hospodáreniu DSS – s dôchodcami, ktorých dôchodok nebude stačiť kryť ani ich základné životné potreby – bude musieť stratu DSS zaplatiť štát. Pritom už dnes je jasné, že Sociálna poisťovňa v priebehu najbližších desaťročí práve kvôli zmene dôchodkového systému (vytvoreniu II. piliera) príde prinajmenšom o 500 miliárd korún, ktoré bude nutné čerpať z verejných zdrojov – teda z peňaženiek a zdrojov všetkých občanov. Sporitelia, ktorí vystúpia z II. piliera, nestratia nič zo svojich doterajších úspor. Obdobie, počas ktorého v ňom sporili, sa im do dôchodku v plnom rozsahu započíta. Našetrené peniaze DSS presunie do Sociálnej poisťovne. Jediné, čo treba urobiť, je vyzdvihnúť si v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne jednoduchý formulár a vyplniť ho. Formulár je možné nájsť aj na internetovej stránke: http://www.socpoist.sk/index/index.php?ids=1567&prm2=13800. Viac informáciíIvan Lesay, Priatelia Zeme-CEPA, mobil: 0918 628 575, lesay@changenet.sk