Priatelia Zeme budú na Pohode informovať o alternatívach

Košice, 14.07.2005

Priatelia Zeme budú aj tento rok na festivale Pohoda informovať o environmentálnych a sociálne udržateľných riešeniach aktuálnych problémov. Časť návštevníkov festivalu sa na infostánku Priateľov Zeme bude môcť zapojiť do separovaného zberu odpadov. Záujemcovia tu získajú materiály Priateľov Zeme o predchádzaní vzniku odpadov, význame separovaného zberu a kompostovania. K dispozícii budú aj publikácie Priateľov Zeme o rizikách privatizácie niektorých verejných služieb ako vodární či dôchodkového systému, ale aj o činnosti medzinárodných finančných inštitúcií.

Po zotmení sa na infostánku Priateľov Zeme uskutoční projekcia dokumentárnych filmov o životnom prostredí a ľudských právach. Návštevníci uvidia Čierne slzy Sachalinu o kontroverznom projekte stavby ropovodu financovanom Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, ale aj film o ruskom novinárovi, ktorý bol uväznený potom, ako odhalil, že ruské námorníctvo vyhadzuje jadrový odpad do Japonského mora, a dokumentárny záznam z turné klimatického dinosaura, ktoré zorganizovali Priatelia Zeme v roku 2004 a ďalšie.
Na Slovensku Priatelia Zeme združujú Priateľov Zeme-CEPA, Priateľov Zeme-SPZ a Lesoochranárske združenie VLK. Poslaním týchto organizácií je ochrana prírody a krajiny a podpora vyváženého rozvoja regiónov. Priatelia Zeme-CEPA sa snažia posilniť účasť občanov na veciach verejného záujmu. Známi sú aj vďaka niekoľkoročnému úsiliu prinútiť ministerstvo hospodárstva zverejňovať informácie o zvýhodňovaní zahraničných investorov a tiež vďaka práci na monitorovaní využívania prostriedkov z EÚ fondov.

Priatelia Zeme-SPZ sa dlhodobo zameriavajú na riešenie problematiky odpadov a toxického znečistenia. Jednou z ich aktivít je pomoc občanom, ktorí sa bránia pred zámermi vedúcimi k poškodzovaniu životného prostredia a majú záujem o hľadanie ekologickejších alternatív. Začiatkom júla poslanci mestského zastupiteľstva v Šali aj vďaka ich expertíze odmietli výstavbu spaľovne nebezpečných odpadov. Okrem informačných a legislatívnych aktivít intenzívne pomáhajú samosprávam pri riešení systémov separovaného zberu a kompostovania. Viac informáciíRadoslav Plánička, projektový koordinátor (Priatelia Zeme-SPZ), Tel.: 0903 669 886, planicka@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka, Tel: 0907 787 779, cernusakova@changenet.sk