Premiér dostane stovky odkazov v PET fľašiach

Košice, 27.10.2005

Počas prvého týždňa informačného turné vyzbierali Priatelia Zeme-SPZ osemsto správ vo fľaši pre predsedu vlády. Obyvatelia Slovenska takto upozorňujú na problém znečistenia prostredia odpadmi z nápojových obalov a žiadajú zavedenie zálohovania. Skúsenosti z iných krajín ukazujú, že práve zálohovanie nápojových obalov a ich následná recyklácia je najúčinnejším riešením. Priatelia Zeme-SPZ zvolili petíciu vo forme odkazov vo fľaši aj preto, aby poukázali na vážnosť situácie. Nápojové obaly totiž tvoria až 38% objemu nezákonne pohodených odpadkov v prírode či na uliciach. Životné prostredie tak znečisťujú ďaleko viac, ako napríklad v Nemecku krátko pred zavedením systému zálohovania.

"Ľudia tento problém citlivo vnímajú. Veľmi často sa stretávame s reakciu, že PET fľaše sú naozaj všade," konštatuje Radoslav Plánička, ktorý kampaň koordinuje. Svoj odkaz môžu poslať aj tí, ktorí infostánok Priateľov Zeme-SPZ v jednotlivých mestách nestihli. Jeho text je k dispozícii na web-stránke organizácie.

Ministerstvo životného prostredia mohlo zaviesť zálohovanie obalov, ktoré predstavujú nadmernú záťaž pre prostredie, už pred viac ako troma rokmi. Parlament vtedy prijal zákon, ktorý poskytol základný rámec. Druhy obalov, ktoré sa budú zálohovať, výšku zálohy a podobne mala stanoviť už len vyhláška. Ministerstvo hospodárstva tento posledný krok od začiatku roku 2003 blokovalo. Argumentovalo tým, že stačí zaviesť triedený zber odpadov.

"Triedený zber však takéto znečisťovanie neznižuje. Ľuďom, ktorí nemajú žiadny rešpekt k prostrediu, zabráni odhadzovať fľaše kdekoľvek si zmyslia len finančná motivácia - záloha," uvádza predseda Priateľov Zeme-SPZ Ladislav Hegyi. Ilustruje to skúsenosť USA: V štátoch, ktoré zaviedli triedený zber, neviedla ani vysoká účasť ľudí v ňom k eliminácii znečistenia životného prostredia odpadmi. Výrazné - 20 až 60% zníženie zaznamenalo desať štátov, ktoré zaviedli zálohovanie.

Od prípravy a schválenia zákona o obaloch v roku 2001, resp. 2002 do súčasnosti narástlo množstvo odpadov len zo samotných nápojových PET obalov zo 7000 na 12000 ton (1). Narástol aj podiel nápojových obalov na znečistení prostredia nezákonne pohodenými odpadmi v prírode, na uliciach, na nelegálnych skládkach. "Domnievame sa, že je najvyšší čas začať problém znečistenia riešiť a veríme, že si to vláda po prečítaní odkazov v stovkách PET fľiaš uvedomí tiež," uzatvára Plánička.

Počas druhého týždňa turné Priatelia Zeme-SPZ navštívia ešte Prešov (27. 10.), Michalovce (28. 10.) a Košice (2. 11.). Informačné aktivity prebiehajú aj na stredných školách po celom Slovenku. Priatelia Zeme-SPZ im poskytli informačné materiály o prínosoch zálohovania pre životné prostredie a ponúkli im možnosť zapojiť sa do akcie.


Fotografie z kampane a text odkazu vo fľaši možno násjť tu. Viac informáciíK zákonu: Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
K infoturné: Radoslav Plánička, koordinátor projetku, 0903 669 886, planicka@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka Priateľov Zeme, 02/52442104, cernusakova@changenet.sk
 (1) podľa údajov výrobcov nealko nápojov a Zväzu obchodu
PrílohaVeľkosť
Správa vo fľaši - text listu vhodný pre tlač.51.81 KB
Kľúčové slová: obaly