Návrh Európskej komisie ohrozuje recykláciu

Košice, 17.01.2006

Európska komisia (EK) v decembri prišla s dvoma návrhmi, ktoré upravujú legislatívu v oblasti odpadov . Environmentálne organizácie varujú, že ich prijatie nepovedie ku kvalitnejšiemu odpadovému hospodárstvu, ale že môže naopak spôsobiť ďalšie poškodzovanie životného prostredia. Návrhy sa zmierujú s nárastom množstvom odpadov a znamenajú aj podporu spaľovania namiesto recyklácie. Mimovládne organizácie preto apelujú na jednotlivé vlády členských krajín, aby návrhy v takejto podobe nepodporili. Priatelia Zeme Komisii vyčítajú, že v návrhoch venuje žalostne málo priestoru prevencii vzniku odpadu. EÚ formálne deklaruje, že prevencia vzniku odpadu musí byť na prvom mieste. V texte návrhu však rezignovane konštatuje, že odpad v priemere rastie o niečo rýchlejšie ako rast HDP a namiesto prijatia konkrétnych opatrení ponecháva celý problém na členské štáty. Návrh novej legislatívy nerešpektuje hierarchiu, podľa ktorej sú prioritami prevencia a recyklácia a spaľovanie a skládkovanie až poslednými riešeniami.

Návrh smernice priznáva, že ak nebudú prijaté opatrenia, bude produkcia odpadov narastať. V súčasnosti pripadá na osobu žijúcu v EÚ 550 kg odpadu na rok. OECD odhaduje, že v rokoch 1995 až 2020 stúpne množstvo komunálneho odpadu o 43%, až na 640 kg na osobu ročne.

Podpora spaľovní na úkor recyklácie však môže ohroziť tisícky existujúcich pracovných miest v týchto zariadeniach. Prínosy recyklácie pre oblasť zamestnanosti priznáva aj samotná Komisia. Podľa jej prepočtov zrecyklovanie 10-tisíc ton odpadu vytvorí 250 pracovných miest, kým jeho spálenie 30 a skládkovanie len 10.

Environmentálne organizácie sú tiež znepokojené tým, že návrh stratégie smeruje k oslabeniu princípu zodpovednosti výrobcov za odpad. Výrobcovia boli doteraz zodpovední za spracovanie ich tovarov potom, čo sa stali odpadom - šlo napríklad o elektronický odpad. Komisia navrhuje zaviesť recyklačné ciele na materiál, na výrobok, čo by mohlo skomplikovať celý proces.

Stratégia v konečnom dôsledku vytvára viac prekážok pre recykláciu, a naopak zjednodušuje reguláciu spaľovania odpadu. Návrh tak ohrozuje viac ako tridsaťročné úsilie o vytvorenie európskeho modelu udržateľného odpadového hospodárstva. Modelu, ktorý bol založený na znižovaní, opätovnom používaní a recyklácii odpadu. Ak EÚ prijme tento nový prístup, vyšle tým veľmi zlý signál zvyšku sveta, ktorý ju zrejme bude nasledovať.

Na Slovensku len veľmi pomaly smerujeme k odpadovému hospodárstvu, ktoré je šetrné k životnému prostrediu. Stále existuje silný tlak zo strany investorov na budovanie nových spaľovacích zariadení. Obvyklý postoj najväčších producentov odpadov - priemyselných korporácií - charakterizuje neochota pristúpiť k účinnému znižovaniu a recyklácii odpadov. "Návrhy Európskej komisie môžu viesť k tomu, že na Slovensku klesnú investície do recyklácie, čo by mohlo mať mimoriadne negatívne dôsledky na životné prostredie," upozornil Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme-SPZ. Viac informáciíLadislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka, Tel: 02/5244 2104, cernusakova@changenet.sk
Témy: odpady
Kľúčové slová: recyklácia