Klimatická Aliancia na Slovensku vstupuje do ďalšej etapy

Banská Bystrica, 31.03.2010

Posledným marcovým dňom končí trojročný medzinárodný projekt Dajme šancu Slnku, ktorý realizovali Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s rakúskou organizáciou Klimabündnis Ősterreich a českým združením Todero. Na tento projekt od apríla nadväzuje nová iniciatíva Konajme! Mládež za klimatickú spravodlivosť. Priatelia Zeme-CEPA ňou ďalej rozvinú spoluprácu so samosprávami a školami združenými v Klimatickej Aliancii. Cieľom projektu Dajme šancu Slnku bolo rozšíriť pôsobenie medzinárodnej siete samospráv a škôl na ochranu svetovaj klímy – Klimatickej Aliancie - aj na Slovensku. Priatelia Zeme-CEPA poskytovali uplynulé tri roky školám organizačnú a informačnú podporu pri rozširovaní výučby o klimatickej zmene a pomáhali členským samosprávam príjmať opatrenia na ochranu klímy na lokálnej úrovni. Doteraz sa im podarilo do Klimatickej Aliancie zapojiť 4 samosprávy (Čierny Balog, Tomášov, Zábiedovo, Kolárovo) a 74 materských, základných a stredných škôl. Samosprávy združené v Klimatickej Aliancii sa zaviazali robiť kroky na stabilizáciu klímy nad rámec, ktorý im ukladá zákon. Rôznymi spôsobmi znižujú emisie skleníkových plynov, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu, najmä využívaním energetických úspor a obnoviteľných zdrojov energie, ale aj podporovaním verejnej dopravy či budovaním cyklotrás. Projekt umožnil Priateľom Zeme-CEPA poskytovať školám prehľad o aktuálnych projektoch, súťažiach a kampaniach, do ktorých sa mohli podľa záujmu zapojiť. “Teší nás nielen to, že do Klimatickej Aliancie vstúpilo viac subjektov, než sme čakali, ale najmä ich aktivita a záujem. Veríme, že členstvo v tejto prestížnej medzinárodnej sieti bude pre obce a mestá a školy na Slovensku užitočné aj v budúcnosti,” hovorí Katarína Hipšová, koordinátorka projektu Dajme šancu Slnku. Na záver projektu Priatelia Zeme-CEPA zaslali členským školám v Klimatickej Aliancii informačné DVD so zaujímavými materiálmi, ktoré môžu učitelia a žiaci využívať pri vyučovaní. DVD obsahuje informácie o projekte, zaujímavé audiovizuálne dokumenty, množstvo publikácií zaoberajúcich sa klímou a atraktívnú elektronickú prezentáciu klimatológa Jozefa Pecha o príčinách, prejavoch a možných riešeniach negatívnych vplyvov klimatickej zmeny. Pre členské samosprávy pripravili Priatelia Zeme-CEPA v marci exkurziu do moravskej obce Hostětín, kde sa mohli inšpirovať ekologickými projektami, ktoré Hostětín už niekoľko rokov úspešne realizuje. “Chceme členov Klimatickej Aliancie ubezpečiť, že koniec projektu pre nás neznamená ukončenie spolupráce. Naopak, uplynulé tri roky považujeme iba za prvú etapu skvalitňovania výučby mladých ľudí o najvážnejšom globálnom ohrození, ktorému ľudstvo v tomto storočí čelí. Od apríla 2010 začíname ďalšiu etapu, ktorou na doterajšiu činnosť nadviažeme a posunieme ju na vyššiu úroveň, ” pokračuje Katarína Hipšová. Viac informáciíJuraj Zamkovský, programový riaditeľ Priatelia Zeme-CEPA, tel.: 0908 902 257, e-mail: zamkovsky@priateliazeme.sk