toxické látky

REACH - pripravovaná chemická politika EÚ

Ladislav Hegyi, 11/2004 slovenský jazyk

Prezentácia "Chemicals beyond control (Chemikálie mimo kontrolu)"

Report mimovládnych organizácií o rizikách a riešeniach súčasných problémov s chemikáliami 09/2004 anglický jazyk

Znečistenie prostredia na Slovensku toxickými látkami - dioxíny, PCB a HCB

Súhrn výsledkov štúdií a meraní POP na Slovensku. Priatelia Zeme - SPZ, Ladislav Hegyi, 2006 - (.zip)

Obsah dioxínov vo vajíčkach odobratých Priateľmi Zeme - SPZ z okolia košickej spaľovne odpadov

• Podrobnejšie informácie a komentár k výsledkom analýz (.doc) • Dioxin in Eggs near Košice Incinerator - Report (eng.)(.doc) • Podrobné údaje o nameraných hodnotách medzinárodného výskumu znečistenia vajec toxickými látkami (.doc)