odpady

Nebezpečenstvá vrodených anomálií v blízkosti skládok nebezpečných odpadov v Európe - štúdia EUROHAZCON

Skládky odpadov predstavujú potenciálne nebezpečentsvo pre zdravie. Táto štúdia je prípadovou kontrolnou štúdiou rizík vrodených anomálií spojených s bydliskom v blízkosti skládok nebezpečných odpadov v Európe.

Návrh Európskej komisie ohrozuje recykláciu

17.01.2006 Európska komisia (EK) v decembri prišla s dvoma návrhmi, ktoré upravujú legislatívu v oblasti odpadov . Environmentálne organizácie varujú, že ich prijatie nepovedie ku kvalitnejšiemu odpadovému hospodárstvu, ale že môže naopak spôsobiť ďalšie poškodzovanie životného prostredia. Návrhy sa zmierujú s nárastom množstvom odpadov a znamenajú aj podporu spaľovania namiesto recyklácie. Mimovládne organizácie preto apelujú na jednotlivé vlády členských krajín, aby návrhy v takejto podobe nepodporili.

Návrh EK znamená riziko dovozu odpadov na Slovensko z bohatších krajín

08.03.2006 Ministri životného prostredia členských krajín EÚ sa zajtra budú zaoberať kontroverzným návrhom novej stratégie v oblasti odpadového hospodárstva. Návrh vyvoláva záujem a odpor najmä v nových členských krajinách. Môže totiž viesť k dovážaniu odpadu do ich spaľovní.

Jednorazové nápojové obaly ŠKODIA VIAC ako vratné fľaše

Žiadajme a kupujme nápoje vo vratných sklenených flašiach.

OBALY

čo robiť s obalmi pre šetrenie prírody, nášho zdravia a peňazí

Zachráňme vratné obaly – pre naše prostredie a peniaze

Informačný list o dopadoch obalov nápojov na životné prostredie, peniaze spotrebiteľov a kvalite obalov

Systém nakladania s obalmi v jednotlivých krajinách EÚ

Prehľad environmentálnej legislatívy o obaloch v členských štátoch EÚ so zameraním na obmedzovanie vzniku obalového odpadu.