odpady

Vyhlásenie Priateľov Zeme k okrúhlemu stolu na Ministerstve životného prostredia

24.05.2007 Priatelia Zeme – SPZ vyzývajú Ministerstvo životného prostredia (MŽP), aby novým Zákonom o obaloch riešilo iba oblasti, ku ktorým má vypracované odborné analýzy. Reagujú tak na vyjadrenie predstaviteľov MŽP, ktorí počas dnešného okrúhleho stola uviedli, že niektoré zmeny, ktoré v zákone navrhujú, nie sú podložené expertnými posudkami.

Nelogický krok ministra Izáka

21.05.2007 Novela zákona o obaloch, ktorú pripravilo Ministerstvo životného prostredia, iba potvrdzuje posledný znepokojivý vývoj v Izákovom rezorte. Je ťažké určiť, čo v návrhu prekvapuje viac: či nízka kvalita materiálu, alebo netransparentný spôsob jeho prípravy. To, že ministerstvo pri jeho tvorbe porušilo infozákon a ignorovalo mimovládny sektor, sa už viac menej stáva na Slovensku smutnou realitou.

KOMPOSTOVANIE v EÚ V. - BIOFARMA „GROWING WITH GRACE“

18.05.2007

Exkurzia na biofarme s názvom „Growing with Grace“ sa uskutočnila 8. júna 2006 ako ďalšia časť sprievodného programu 2. pracovného stretnutia partnerských organizácií (Priatelia Zeme – SPZ zo Slovenska, Community Composting Network z Veľkej Británie, Ecological Recycling Society z Grécka, Česká zemědělská univerzita z Českej republiky a Reuse and Recycling European Union Social Enterprises z Belgicka) v rámci medzinárodného projektu EÚ „Growing with Compost“.

Ministerstvo životného prostredia ignoruje všetkých okrem znečisťovateľov

26.04.2007 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) pripravilo Zákon o obaloch netransparentne, pričom porušilo zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Pri tvorbe materiálu počúvalo iba lobistické a priemyselné skupiny ako Zväz obchodu, či Envi-pak.

Ministerstvo životného prostredia navrhuje zvýšiť množstvo odpadov z obalov a obmedziť práva spotrebiteľov

12.04.2007 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pripravilo návrh nového zákona o obaloch, ktorý by spôsobil zvýšenie množstva a škodlivosti odpadov z obalov. Zároveň by obmedzil práva spotrebiteľov na výber. Slovensko by kvôli nemu pravdepodobne nedosiahlo ani ciele recyklácie odpadov z obalov uložené Smernicou Európskej únie a zvýšili by sa aj náklady obcí na odpadové hospodárstvo.

Kompostovanie v EÚ IV. - Kompostovanie v OFFSHOOTS

16.03.2007

Exkurzia na kompostárni OFFSHOOTS sa uskutočnila 7. júna 2006 ako sprievodný program 2. pracovného stretnutia partnerských organizácií v rámci medzinárodného projektu „Growing with Compost“.

Dirty truths

Brožúra Priateľov Zeme Anglicko zhrňujúca výsledky štúdie ktorá preukázala, že spaľovne odpadov nedokážu vyrábať "zelenú energiu", naopak produkujú porovnateľné emisie skleníkotvorných plynov než fosilné energetické zdroje (v anglickom jazyku), máj 2006.

Stopping the waste

List faktov o negatívnych častiach návrhu "Rámcovej smernice o odpadoch" (Waste Framework Directive) Európskej komisie a návrhy, argumenty Priateľov Zeme v Európe pre zlepšenie (v anglickom jazyku), február 2007.