Správa z projektu: Jednou nohou v tráve - inovatívna zážitková ekovýchova na školách

Jednou nohou v tráve - inovatívna zážitková ekovýchova na školách - je názov nového projektu Priatelia Zeme-SPZ, ktorá podporuje inovatívnu environmentálnu výchovu formou priameho využitia informačných technológií v rámci aktivít.

Edukačné DVD-čká, interaktívne hry ako aj filmy v rámci ekovýchovy, slúžia v tomto projekte na to, aby čo najviac priblížili prírodu a problémy životného prostredia inou formou, ktorá je deťom v súčasnej dobe najbližšia a snáď najdostupnejšia. Aj pomocou tohto projektu budeme môcť skvalitniť našu inovatívnu
ekovýchovu na školách a poukázať na problémy súvisiace s odpadmi, čerpaním prírodných zdrojov a konzumným životným štýlom. Študenti a žiaci využijú a zároveň aj rozvinú svoje schopnosti narábať s informačnými technológiami pri dokumentácii aktivít a rozvíjaní školského projektu, môžu urobiť video o exkurzii, ukázať výstupy projektu formou prezentácie alebo vytvoriť graficky zaujímavý informačný leták, plagát, propagačný materiál k projektu, vytvoriť vlastné logo alebo maskota projektu.
Tí šikovnejší si môžu spropagovať svoj projekt aj vytvorením vlastnej internetovej stránky alebo natočiť film o aktivitách v prospech prírody na ich škole, v obci.

V projekte Jednou nohou v tráve – inovatívna zážitková ekovýchova na školách realizovaný z prostriedkov Nadačného fondu Slovak Telecom pri Nadácii Intenda sme sa zamerali na priblíženie prírody a problémov životného prostredia inovatívnou formou, prostredníctvom informačných technológií. Žiaci a  študenti dostávali informácie cez prezentácie, ale aj formou interaktívnych hier alebo graficky zaujímavých výstupov napr. o recyklačných cykloch jednotlivých materiálov, interaktívnych ekokvízov a samozrejme aj ekovýchovných filmov.
Okrem vzdelávania pomocou informačných technológií žiaci nadobudli nové zručnosti pri výrobe vlastných letáčikov ako aj spracovania ekologických tém do propagačných materiálov. Súčasťou projektu
sú aj grafické výstupy žiakov a študentov formou prezentácií o ich aktivitách v rámci ekoprojektov v ich škole, v meste, v obci.
Zároveň projekt ponúkol možnosti komunikácie a vytvárania vzťahov a spolupráce interaktívnym spôsobom s využitím informačných technológií.

V rámci projektu "Jednou nohou v tráve – inovatívna zážitková ekovýchova na školách" žiaci a študenti dostali za úlohu spracovať svoje aktivity, ktoré robia v rámci školského ekoprojektu, v prospech prírody na škole, v obci do prezentácií. Tieto prezentácie ilustrované fotkami a s popisom aktivít si môžete pozrieť dole na konci tejto strany vo formáte pdf.

Ekovýchovná hodina na ZŠ HelcmanovceEkovýchovná hodina na ZŠ HelcmanovceEkovýchovná hodina na ZŠ HelcmanovceNástenka o odpadoch na ZŠ TrhovišteExkurzia na kameňolome so žiakmi zo ZŠ HranovnicaExkurzia na kameňolome so žiakmi zo ZŠ HranovnicaZa krásnou prírodou so žiakmi zo ZŠ HranovnicaEkovýchovná hodina na ZŠ HelcmanovceExkurzia na zbernom dvore v MichalovciachExkurzia na skládke odpadov v Spišskej Novej Vsi
PrílohaVeľkosť
Helcmanovce.pdf5.33 MB
Sabinov.pdf3.83 MB
Trhovište.pdf2.65 MB
EKOPROJEKT Poštová, KE.pdf1.22 MB
Ing.Kožucha,Spišská Nová Ves.pdf2.21 MB
ZŠ Lubotice.pdf3.69 MB