Podporte nás materiálne

Pomáhať, vzdelávať a meniť veci k lepšiemu sa v dnešnej dobe nezaobíde bez vydávania informačných materiálov, bez komunikácie alebo používania rôznych druhov techniky.

Pomôcť v našej činnosti okrem finančnej a aktívnej podpory môžete aj materiálnym darom alebo službou. Takýmto spôsobom nám umožníte použiť ťažko získané finačné prostriedky na priamu realizáciu našich kampaní alebo nám umožníte robiť veci, ktoré by sme bez Vašej podpory nemohli vôbec zrealizovať.

Môžete nám pomôcť darovaním kancelárskeho papiera, toneru, farieb, kancelárskej techniky alebo softwaru, ktoré nám zefektívnia prácu.

Ponúknuť môžete aj svoje služby kopírovanie, tlač materiálov, osvit, prenájom kancelárskych priestorov, prevoz automobilom alebo jeho požičanie (aj to je nevyhnutné vo výnimočných prípadoch).

Možností je veľmi veľa, preto ak sa rozhodnete pomôcť nám akýmkoľvek darom alebo službou vyplňte nasledujúci formulár a my Vás budeme kontaktovať.

Mám záujem pomôcť vo vašej činnosti darovaním, resp. službou:

Vaše údaje
Zaväzujeme sa neposkytnúť Vaše údaje iným organizáciám alebo spoločnostiam.