Firmy dodávajúce technológie a projektantské firmy

ZOZNAM PREDAJCOV A VÝROBCOV STROJOV, TECHNIKY A ZARIADENÍ PRE KOMPOSTOVANIE

Úvod / Stroje na kompostovanie pre kompostárne, obecné kompostoviská /
Stroje na kompostovanie pre záhrady a malé prevádzky
/ Príslušenstvo ku kompostovaniu /
Firmy dodávajúce technologie a projektantské firmy / Kompostovacie zásobníky /
Chovatelia a predajcovia dážďoviek

 

AGRA, s. r. o.

 

Dodávateľ technológie kompostovania vo vakoch – „AG-BAG“.

Adresa: Na Bystričku 800 / 14, 036 01 Martin
Tel.: 043 / 428 57 83, 043 / 428 38 45
Fax: 043 / 428 55 38
E-mail: agra@agra.sk
Web: http://www.agra.sk

 

AGROFUTURE, s. r. o.

 

Technika a technológie pre kompostovanie.

Adresa: Nádražní 256 / II, 342 53 Sušice, ČR
Mobil: 00420 / 605 374 652
E-mail: kompostarny@agrofuture.cz
Web: http://www.agrofuture.cz

 

AGROINTEG, s. r. o.

 

Dodávateľ kompostovacej technológie COMPOnent.

Adresa: Zemědelská 1, 613 00 Brno, ČR
Tel.: 00420 / 54 513 50 74 – 5
Fax: 00420 / 54 513 50 73 - Ing. Josef Šrefl
E-mail: agrointeg@agrointeg.cz
Web: http://www.agrointeg.cz

 

Agropret pulz, s. r. o.

 

Kompostárne na kľúč, technika na kompostovanie.

Adresa: Sereďská cesta 740, 920 03 Hlohovec - Šulekovo
Tel.: 033 / 730 01 53, 033 / 732 09 32
Fax: 033 / 732 09 33
E-mail: agropretpulz@nextra.sk
Web: http://www.agropretpulz.sk

 

AGROSLUŽBA – Viliam Mudrák

 

Výrobca bioreaktora na kompostovanie bioodpadov (vhodný aj na spracovanie kuchynských a reštauračných bioodpadov).

Adresa: Štúrova 94, 949 01 Nitra
Tel./fax: 037 / 741 43 06
E-mail: agro@nextra.sk
Web: http://www.agrosluzba.sk

 

AUSTROWAREN ALPHAPACK GMBH

 

Technika na kompostovanie - drviace zariadenia, HUSMANN - systémy na likvidáciu odpadov a kompostovanie, projektantské práce.

Adresa: Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Tel.: 02 / 434 227 43
Mobil: 0905 208 321
E-mail: azarpour@austrowaren.sk
Web: http://www.austrowaren.sk

 

COMPAG, s. r. o.

 

Dodávateľ kompostovacej technológie COMPAG - aerobná stavebnicová kompostáreň s otvorenými kompostovacími boxami s celkovým zastrešením.

Adresa: Galvaniho 8, 824 01 Bratislava
Tel.: 02 / 485 118 54
Mobil: 0903 215 715
Fax: 02 / 434 215 48
E-mail: vasik@compag.sk
Web: http://www.compag.sk

 

CRS – Marketing, s. r. o.

 

Dodávateľ technológie kompostovania vo vakoch – „AG-BAG“.

Adresa: Čížkovice u Lovosic 83, 411 12 Čížkovice u Lovosic, ČR
Tel.: 00420 / 41 653 81 36
Tel./fax: 00420 / 41 653 89 84
E-mail: info@crs-marketing.cz
Web: http://www.crs-marketing.cz

 

DAVOS

 

Technika na kompostovanie - drviče, prekopávače, preosievače. Projektantská a inžinierska činnosť, kompostárne na kľúč.

Adresa: Kaunicova 31, 602 00 Brno, ČR
Tel./fax: 00420 / 54 925 08 91
Mobil: 00420 / 603 886 030
E-mail: dalibor.vostal@vostal.cz
Web: http://www.vostal.cz

 

DEPONIA SYSTEM, s. r. o.

 

Projektová, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti OH.

Adresa: Koceľová 15, 821 01 Bratislava
Tel.: 02 / 555 728 82, 02 / 555 729 55
Tel./fax: 02 / 554 220 21
Email: deponia@internet.sk
Web: http://www.deponia.sk

 

Energreen cz, s. r. o.

 

Dodávateľ technológie kompostovania vo vakoch – „AG-BAG“.

Adresa: Náves Svobody 27 / 54, 783 71 Olomouc – Holice, ČR
Tel.: 00420 / 58 531 45 94
E-mail: info@energreen.eu
Web: http://www.energreen.eu

 

KOVOPROJEKT ES, s. r. o.

 

Projektová činnosť v oblasti ekologických stavieb.

Adresa: Vietnamská 22, 823 70 Bratislava
Tel.: 02 / 434 150 23
Fax: 02 / 434 150 26
E-mail: kpes@slovanet.sk

 

Maschinen – Umwelttechnik – Transportanlagen Gesellschaft m.b.H

 

Technológie kompostární.

Adresa: Schießstattgasse 49, A - 2000 Stockerau, Austria
Mobil: 0910 939 493 (Ing. Štefan Bíro)
Fax: 0910 939 491
E-mail: biro@m-u-t.at
Web: http://www.m-u-t.at

 

Redox, s. r. o.

 

Dodávateľ aeróbneho fermentora EWA.

Adresa: Kpt. J. Nálepku 159, 984 01 Lučenec
Tel./fax: 047 / 433 40 06
E-mail: redox@redox.sk
Web: http://www.redox.sk
 

TENEZ, a. s.

 

Výrobca hygienizačného zariadenia.

Adresa: Žižkova 990, 583 01 Chotěboř, ČR
Tel.: 00420 / 56 955 12 62, 00420 / 56 955 11 11
Fax: 00420 / 56 955 16 10
E-mail: hejduk@tenez.cz
Web: http://www.tenez.cz

 

VUCHZ, a. s.

 

Dodávateľ linky s kompostovacím reaktorom.

Adresa: Křížikova 70, 612 00 Brno, ČR
Tel.: 00420 / 54 163 31 11
Fax: 00420 / 54 121 11 81
E-mail: vuchz@vuchz.cz
Web: http://www.vuchz.cz

 

 

Kľúčové slová: Biologický odpad | Kompostovanie
Cieľová skupina: obce / firmy
Témy: odpady
Táto podstránka bola vytvorená: 6. marec 2011 - 2:51, naposledy bola upravená: 21. jún 2011 - 10:56.