Prezentácie zo seminára "Ekonomicky a environmentálne efektívne nakladanie s odpadmi zo zdravotníckych zariadení"

21.11.2005

16. novembra 2005 sa v Žiline uskutočnil seminár organizovaný Priateľmi Zeme - SPZ

16. novembra 2005 sa v Žiline uskutočnil seminár organizovaný Priateľmi Zeme - SPZ s názvom

"Ekonomicky a environmentálne efektívne nakladanie s odpadmi zo zdravotníckych zariadení"

Prezentácie:

 • Karolína Růžičková: PVC ve zdravotnictví: životní cyklus a dostupné alternativy
  otvoriť, stiahnuť (500kB)
 • Karolína Růžičková: Strategie zdravotnických zařízení: Ekologicky šetrnější management
  otvoriť, stiahnuť (500kB)
 • Čestmír Hrdinka: Environmentální a ekonomické problémy se spalováním zdravotnických odpadů
  otvoriť, stiahnuť (600kB)
 • Čestmír Hrdinka: Nespalovací technologie pro nakládání se zdravotnickými odpady
  otvoriť, stiahnuť (700kB)
 • Pawel Gluszynski: Ako rozvinúť a zaviesť program na znižovanie množstva odpadu v zdravotníckom zariadení
  otvoriť, stiahnuť (750kB)

Prednášajúci:

 • MSc. Pawel Gluszynski (Poľsko) - riaditeľ mimovládnej organizácie OTZO, pôsobí aj ako odborný konzultant pre odpadové hospodárstvo v zdravotníckych zariadeniach v Poľsku a viacerých pobaltských štátoch.
 • Dr. Čestmír Hrdinka (Česká rep.) - riaditeľ Health Care Without Harm Europe, publikuje a odborne sa zameriava na problematiku zneškodňovania s odpadmi zo zdravotníckych zariadení,
 • Mgr. Karolína Růžičková (Česká rep.) - Health Care Without Harm Europe, dlhodobo sa venuje problematike náhrady zdravotníckych pomôcok z PVC v zdravotníctve.

Za finančnú podporu pri usporiadaní seminára ďakujeme Veľvyslanectvu Švajčiarska.

Cieľová skupina: obce / firmy
Témy: odpady
Táto podstránka bola vytvorená: 31. január 2007 - 15:40, naposledy bola upravená: 7. november 2011 - 23:49.