Elérhetőség

Poštová adresa: Priatelia Zeme - SPZ, P.O. BOX H - 39, 040 01 Košice

Kancelária: Alžbetina 53, Košice

Tel./Fax: 055 / 677 1 677

Mobil: 0903 77 23 23

E-mail: spz (zavinac) priateliazeme (bodka) sk

Internet: www.priateliazeme.sk/spz

Bankové spojenie: 4350054728/3100, Ľudová banka, pobočka Košice

Právna forma: občianske združenie

IČO: 355 29 261

Ak by ste chceli kontaktovať priamo zamestnancov Priateľov Zeme - SPZ, môžete okrem vyššie uvedených kontaktov, použiť aj priame kontakty.

Priestor pre Vaše otázky, názory: